Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại huyện Lộc Bình

Ngày 25/10/2021, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Đinh Hữu Học, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát tình hình, kết quả thực hiện một số tiêu chí tại xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện Lộc Bình giai đoạn 2016-2020 và tình hình thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện. Làm việc với Đoàn về phía huyện có đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hoàng Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện một số phòng, ban chuyên môn của huyện và UBND các xã Yên Khoái, Hữu Khánh, Đồng Bục, Khuất Xá, Tú Đoạn, Tú Mịch.

Trong giai đoạn 2016 - 2020 huyện Lộc Bình thực hiện được 6 xã về đích chương trình nông thôn mới gồm: Yên Khoái, Hữu Khánh, Đồng Bục, Tú Đoạn, Khuất Xá và Tú Mịch. Trong những năm qua, UBND huyện Lộc Bình đã chỉ đạo các xã thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, đặc biệt chú trọng các tiêu chí gắn liền với người dân như: Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí số 11 về Hộ nghèo; tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất; tiêu chí số 16 về Văn hóa; tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm. Từ năm 2016 - 2020, huyện Lộc Bình đã huy động được trên 105 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí nêu trên, trong đó nguồn đóng góp từ cộng đồng dân cư bao gồm cả ngày công lao động, hiến đất được trên 8,1 tỷ đồng, chiếm 7,7%; 6/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện đều duy trì nhà văn hóa và sân chơi thể thao đảm bảo đạt theo quy định; 56/56 thôn của 6 xã có nhà văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng; 6/6 xã đều đã đạt chuẩn về tiêu chí hộ nghèo; huyện cũng đã xây dựng và nhân rộng được 6 mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả, 40 mô hình phát triển sản xuất với sự tham gia của trên 1700 hộ dân, doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trên địa bàn; 6/6 xã đã đạt chuẩn đều đã và đang thực hiện xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu,....

Trong chương trình giám sát, đoàn cũng đã tiến hành giám sát tình hình, kết quả thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện Lộc Bình gồm: Nghị quyết số 172/NQ-HĐND ngày 16/7/2015 ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020; Nghị quyết số 04/NQ-HĐND  ngày 12/7/2019 về sửa đổi, bổ sung nội dung tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương; Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 về mức thu, cơ quan tổ chức thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng cơ bản, thu, chi ngân sách trên địa bàn năm 2021.

IMG_4815.JPG

Đồng chí Hoàng Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi giám sát

 

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Hoàng Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Trong thời gian qua, huyện luôn quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo đưa các giống cây trồng có hiệu quả để triển khai thực hiện mô hình sản xuất tại các xã điểm xây dựng nông thôn mới; chú trọng chỉ đạo công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quan tâm thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các công trình dự án trên địa bàn; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra và các chỉ tiêu kế hoạch cấp trên giao trong công tác xây dựng nông thôn mới…

Đồng chí Học kết luận buổi giám sát.JPG

Đồng chí Đinh Hữu Học, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận buổi giám sát

 

 Kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả nông thôn mới của huyện Lộc Bình thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Xây dựng nông thôn mới là chương trình phát triển liên tục có điểm khởi đầu và không có điểm kết thúc, do đó đề nghị huyện Lộc Bình cần chú trọng quan tâm tới công tác cán bộ, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, huy động sự vào cuộc tích cực hơn nữa của người dân trong việc củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; tiếp tục phát huy vai trò, sự vào cuộc hiệu quả của MTTQ và các tổ chức đoàn thể các cấp trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt việc rà soát, bình xét hộ nghèo hàng năm tại các xã, đảm bảo công khai minh bạch, dân chủ; tiếp tục quan tâm thực hiện tốt hơn nữa vấn đề về môi trường và xử lý rác thải khu vực nông thôn, tiếp tục nhân rộng các mô hình điển hình về sản xuất, kinh doanh hiệu quả để ngày càng nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng chí cũng đề nghị huyện tiếp tục triển khai thực hiện tốt nội dung các Nghị quyết của HĐND tỉnh trên địa bàn.

z2878226224474_9b2f1f56625152587e879cf5625d2c0e.jpg

      Thăm mô hình chăn nuôi gà của gia đình anh Vi Văn Lạng, thôn Bản Cảng, xã Khuất Xá

 

Được biết, trước đó vào chiều ngày 24/10/2021, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Đinh Hữu Học, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát chương trình xây dựng nông thôn mới tại các xã Khuất Xá và xã Tú Đoạn. Tham gia cùng với Đoàn có đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện và đại diện lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn của huyện. Đoàn đã đã đến thăm, khảo sát nhà văn hóa các thôn Phiêng Bưa - Pò Kít, Khòn Mỏ, Tân Hợp; thăm mô hình chăn nuôi gà của gia đình anh Vi Văn Lạng, thôn Bản Cảng; khảo sát sân chơi thể thao của xã, vệ sinh môi trường khu dân cư kiểu mẫu thôn Khòn Mỏ; đoàn cũng đến thăm, tặng quà cho gia đình ông Vi Văn Tính, thôn Bản Chu B, xã Khuất Xá. Tại xã Tú Đoạn, đoàn đã đến khảo sát nhà văn hóa thôn Pọng Cáu - Bản Quyến, đến thăm, tặng quà cho hộ gia đình ông Tô Văn Vạn, thôn Bản Quấn, là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn./.

 

Nông Vân - Trung tâm VHTT&TT huyện Lộc Bình