Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện họp thường kỳ tháng 02 năm 2023

Ngày 24/02/2023, đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp Thường trực HĐND huyện tháng 02 năm 2023.

Cuộc họp đã thảo luận và thông qua báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về tình hình, kết quả hoạt động tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2023; kế hoạch của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về tổ chức hoạt động chất vấn tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trong thời gian giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện năm 2023; hướng dẫn của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Hướng dẫn số 16/HD-HĐND ngày 21/01/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về chấm điểm và đánh giá hoạt động hằng năm đối với các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về tổng kết, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ chín HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; kế hoạch của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về xây dựng và ban hành cuốn kỷ yếu đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lộc Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

24.2.png

Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận phiên họp

 

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã làm rõ và thống nhất các ý kiến của đại biểu đóng góp vào các nội dung của phiên họp. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong tháng 3/2023, đồng chí đề nghị Hội đồng nhân dân, các cơ quan của HĐND huyện tiếp tục tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát, khảo sát đối với các cơ quan hữu quan trong việc triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 mà các Nghị quyết của HĐND huyện đề ra; giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 đã được Tỉnh ủy phê duyệt; tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện những kết luận, kiến nghị giám sát của các Đoàn giám sát của HĐND, Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện; chỉ đạo các đại biểu HĐND huyện thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn của công dân  theo quy định của pháp luật và theo quy chế đã ban hành. Chỉ đạo thực hiện công tác biên soạn, chuẩn bị các điều kiện để xuất bản cuốn Kỷ yếu đại biểu HĐND huyện Lộc Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

 

Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình