Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng bộ xã Đồng Bục

Ngày 24/3/2021, Đoàn công tác của Thường trực Huyện ủy do đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng bộ xã Đồng Bục về công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021. Cùng đi với Đoàn có đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND huyện; đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Vy Văn Bông, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Đảng ủy xã Đồng Bục nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện công tác bầu cử đảm bảo đúng trình tự thời gian quy định, xã thành lập và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo, ban hành đầy đủ kịp thời các văn bản triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến các chi bộ, ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân; tiến hành họp dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XX với số lượng đại biểu được bầu là 42 đại biểu; tổ chức hiệp thương lần 1 và lần 2 đảm bảo đúng quy trình. Đối với công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021, Đảng ủy xã chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản của Đảng đúng quy định; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid - 19; công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, đến nay xã đạt 10/14 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, thực hiện 03 khu dân cư kiểu mẫu; lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả, quốc phòng an ninh trên địa bàn được giữ vững,…

Qua nghe báo cáo các thành viên trong Đoàn công tác của Thường trực Huyện ủy đã tập trung thảo luận, hướng dẫn và đề nghị xã làm rõ một số nội dung như: Công tác triển khai thực hiện cuộc bầu cử; kết quả triển khai Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn xã; công tác xây dựng nông thôn mới…

 

IMG_1527.JPG

Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận buổi làm việc

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Trong thời gian tới Đảng ủy Đồng Bục cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đến Nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn về công tác bầu cử; quan tâm thực hiện tốt việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân. Đối với các nhiệm vụ trọng tâm đăng ký với huyện cần bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ để triển khai thực hiện; tích cực tuyên truyền đến Nhân dân Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoan 2020 - 2025; duy trì các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và triển khai thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu; quan tâm thực hiện tốt công tác quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản của Đảng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Giao UBND huyện quan tâm chỉ đạo hướng dẫn xã trong việc thực hiện nội dung xây dựng mô hình được thụ hưởng chính sách theo Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh./.

 

 

 Tin, ảnh: Nông Vân - Trung tâm VHTT&TT huyện