Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện : Tổ chức họp các Tổ phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 24/7/2020, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện tổ chức họp các Tổ phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Vi Việt Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Bí thư Huyện ủy.

 

20200724_143935.jpg

Đồng chí Vi Việt Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu kết luận tại cuộc họp

 

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được thông qua phân công nhiệm vụ thành viên các Tổ: Hậu cần - Lễ tân - phục vụ chung; tài liệu; kiểm phiếu công nghệ thông tin; giám sát, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; phục vụ chăm sóc sức khỏe; trang trí khánh tiết, phục vụ máy chiếu, tăng âm, loa đài; an ninh trật tự. Theo đó, các Tổ đã báo cáo phương án phục vụ theo Kế hoạch số 03-KH/TBTCPV ngày 30/6/2020 của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lộc Bình lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, các thành viên các Tổ phục vụ đã tập trung tham gia thảo luận đóng góp ý kiến về công tác phục vụ Đại hội. 

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Bí thư Huyện ủy giao Thường trực Huyện ủy, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ chỉ đạo thường xuyên các Tổ phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Giao Công an huyện đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Vi Việt Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị: Trên cơ sở phân công nhiệm vụ, các đồng chí Tổ trưởng có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên; xây dựng kế hoạch chi tiết phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện; kiểm tra đôn đốc và chỉ đạo thực hiện, đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc; giao nhiệm vụ Tổ trưởng của các Tổ phục vụ thực hiện theo nội dung Kế hoạch số 03-KH/TBTCPV ngày 30/6/2020 của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025; phối hợp với Tiểu ban khác tổ chức các cuộc họp, thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tiểu ban Tổ chức phục vụ và Tổ giúp việc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện. Giao Tổ trưởng Tổ giúp việc tham mưu Trưởng Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đạt chất lượng, hiệu quả./.

 

 

                  Tin, ảnh: Trần Lương- Trung tâm VH,TT&TT Lộc Bình