A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban TK- XH, HĐND huyện: Giám sát về tình hình thực hiện cơ chế, chính sách đối với vùng đặc biệt khó khăn, xã biên giới trên địa bàn

         Thực hiện kế hoạch số 253/KH- ĐGS của ban Kinh tế- xã hội, HĐND huyện về giám sát về tình hình thực hiện cơ chế, chính sách đối với vùng đặc biệt khó khăn, xã biên giới trên địa bàn huyện từ năm 2017 đến nay. Trong hai ngày 13,14/11/2018, Đoàn giám sát của Ban KT-XH, HĐND huyện do đồng chí Lâm Văn Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Trưởng Ban KT- XH, HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có các buổi giám sát về tình hình thực hiện cơ chế, chính sách đối với vùng đặc biệt khó khăn, xã biên giới trên địa bàn huyện từ năm 2017 đến nay tại xã Tam Gia, Tú Mịch, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội- Dân tộc huyện.

          Theo báo cáo của xã Tam Gia, việc triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017- 2020 từ 01/01/2017 đến hết tháng 9/2018 được triển khai thực hiện. Năm 2017, 2018 hỗ trợ đạm Urê, NPK cho 11 hộ; đối với việc hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc vốn sự nghiệp Chương trình 135 năm 2017, hỗ trợ 322 hộ nghèo, cận nghèo tại 13/13 thôn bằng hình thức cấp phân bón với tổng số tiền trên 256 triệu đồng. Năm 2018 đã rà soát dự kiến hỗ trợ cho 261 hộ nghèo, cận nghèo được thụ hưởng.

          Đối với xã Tú Mịch, Chương trình hỗ trợ nhân dân được Đảng ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền cho các hộ dân được thụ hưởng lựa chọn nội dung hỗ trợ phù hợp, hỗ trợ người dân trong sản xuất nông, lâm nghiệp, áp dụng các tiến bộ của KHKT vào sản xuất, sản lượng các loại cây trồng ngày càng tăng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm. Xã được thụ hưởng 03 chương trình gồm: hỗ trợ sản xuất chương trình 135, hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn, việc cấp ấn phẩm báo, tạp chí cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Cụ thể, năm 2017 có 453 hộ dân được thụ hưởng (232 hộ nghèo và 221 hộ cận nghèo) vốn hỗ trợ chương trình 135, nhân dân đăng ký và cấp phát được trên 51 tấn phân bón NPK, TE Bắc Hà với số tiền trên 360 triệu. Năm 2018, cấp phát với số tiền trên 281 triệu đồng. Chương trình hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn năm 2017 có gần 80 triệu đồng cho 232 hộ với 971 nhân khẩu; năm 2018, rà soát có 202 hộ nghèo và 843 nhân khẩu với kinh phí hỗ trợ trên 67 triệu đồng.

            Theo báo cáo của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội- Dân tộc huyện, kết quả thực hiện Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017- 2020. Từ năm 2017 đến nay, huyện Lộc Bình có 1.890 hộ/20 xã được hỗ trợ lợn giống, vịt giống thức ăn chăn nuôi, giống cây lương thực và phân bón các loại với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng. Thực hiện Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, các thôn, bản đặc biệt khó khăn. Thực hiện dự án phát triển cơ sở hạ tầng, năm 2017, 2018 thuộc vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là trên 35 tỷ được phân bổ cho 75 công trình. Thực hiện Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nguồn vốn năm 2017 và năm 2018 với tổng số vốn gần 7 tỷ 500 triệu đồng cho trên 10 nghìn hộ được thụ hưởng. Năm 2018, Phòng đã tham mưu UBND huyện đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 được 39 lớp cho gần 2.400 người. Thực hiện Quyết định 102/QĐ-TTg, ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn cho gần 8000 hộ với trên 34.000 nhân khẩu với tổng kinh phí gần 3,3 tỷ đồng. Thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 16/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc "cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn''. Cấp được gần 200 nghìn tờ báo, tạp chí các loại. Công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chuyên môn, cấp ủy, chính quyền địa phương về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo được quan tâm thực hiện.

 

IMG_5675.jpg

Đồng chí Lâm Văn Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Trưởng Ban KT- XH, HĐND huyện phát biểu tại xã Tú Mịch. ( Ảnh: Bích Đào)

 

          Tại các đơn vị Đoàn giám sát, các thành viên trong đoàn đã tham gia đóng góp ý kiến về những khó khăn, hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện như: việc khai thác các ấn phẩm báo chí chưa thực sự hiệu quả, còn lãng phí; cần có chế độ hỗ trợ đầu tư vào các công trình công cộng để tăng tính khách quan để tránh trông chờ, ỉ lại vào nhà nước; việc phối hợp giữa các phòng ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện trong việc thực hiện các chính sách, dự án, hoạt động của chương trình giảm nghèo chưa thực sự đồng bộ, hiệu quả như dự án mô hình phát triển sản xuất chương trình nông thôn mới chưa được kết hợp với phát triển sản xuất chương trình 135, chưa kết hợp với chính sách vay vốn tín dụng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chính sách dân tộc còn hạn chế; công tác giải ngân còn chậm; việc hỗ trợ cây con giống, phân bón cho các xã chưa kịp thời,...

 

20181114_140435.jpg

Đồng chí Lâm Văn Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Trưởng Ban KT- XH, HĐND huyện phát biểu tại buổi giám sát Phòng Lao động, Thương binh xã hội- Dân tộc (Ảnh: Trần Lương)

 

 

          Phát biểu kết luận giám sát đồng chí Trưởng Ban KT- XH, HĐND huyện đề nghị các đơn vị được giám sát trong thời gian tới chủ động  triển khai hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án nhằm giảm nghèo và nâng cao mức sống của đồng bào dân tộc thiểu số; phối hợp tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc tại cơ sở trong thời gian tới đạt hiệu quả, thiết thực. Riêng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội - Dân tộc tiếp tục chủ động tham mưu cho UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các xã làm tốt công tác triển khai thực hiện cơ chế, chính sách đối với vùng đặc biệt khó khăn, xã biên giới trên địa bàn.

 

T/h: Bích Đào- Trần Lương

Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 2
Hôm nay : 289
Trong tháng : 47.821
Tất cả : 47.890