A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HĐND xã Nam Quan: Tổ chức kỳ họp thứ sáu khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 20/7/2018, HĐND xã Nam Quan tổ chức kỳ họp thứ sáu  khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự có đồng chí Hoàng ùng Cuwowngfhuwngf CườngHùng Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, các ban ngành, đoàn thể xã và 25 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 Tại kỳ họp, HĐND xã đã thông qua 11 báo cáo; 5 tờ trình và 5 nghị quyết. Qua báo cáo HĐND và UBND xã về tình hình thực hiện hoạt động của HĐND  và  nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm của xã được quan tâm, kết quả: tổng diện tích gieo trồng  lúa xuân được 56,85 ha đạt 162% so với kế hoạch, ngô xuân đạt 24,23 ha đạt 161% so với kế hoạch, ngoài ra các loại cây trồng khác đạt với kế hoạch đề ra ; Công tác chăn nuôi đàn gia súc đạt 1.154 con đạt đạt 101 % so với kế hoạch; Đàn gia cầm 8.540 con đạt 85,4% kế hoạch; về giao thông thủy lợi; Bê tông hóa được 1,2 km đường nông thôn, thủy lợi ra quân đầu xuân đạt kế hoạch đề ra; Đầu tư xây dựng giải phóng mặt bằng: Từ đầu năm đã giải phóng mặt bằng đi kiểm đếm đường tỉnh lộ 248 Na Dương – Xuân Dương cho 278 hộ tại 05 thôn hoàn thành. Tổng thu ngân sách trên địa bàn xã, thực hiện 6 tháng đầu năm được 2.982.810 đồng đạt 61,81% đồng so với dự toán huyện giao; Chi 4.835.000.000đồng. Thực hiện chương trình quốc gia về nông mới đến nay, xã đạt 5/19 tiêu chí. Công tác sát nhập thôn đã tổ chức tuyên truyền lấy ý kiến cử tri sát nhập 02 thôn Nà To - Nà Bẻ  được nhân dân đồng tình ủng hộ. Công tác văn hóa xã hội có những chuyển biến tích cực. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; công tác đảm bảo an sinh xã hội được kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã ổn định.

Cử tri phát biểu ý kiến tại kỳ họp thứ 6 khóa XIX, HĐND xã Nam Quan

 

  Kỳ họp đã báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cư tri trước kỳ họp thứ sáu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm các ý kiến qua tiếp xúc có 161 cử tri tham gia, có 40 ý kiến phát biểu, có 15 ý kiến được các đại biểu HĐND xã trao đổi trả lời tại các kỳ họp tiếp xúc cử tri. Còn lại 25 ý kiến của cử tri báo cáo tại kỳ họp thứ  sáu khóa XIX về các lĩnh vực như: Cử tri thôn Khòn Mùn và Nà Tủng, Nà Pá, Thồng Lốc đề nghị Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình trả lại một phần đất lâm nghiệp cho nhân dân sản xuất; 17 hộ dân thôn Nà Pá rừng bị cháy ước khoảng 14,7 ha đề nghị các cơ quan hỗ trợ cây con, giống để nhân dân trồng lại; có 8 ý kiến về lĩnh vực cơ sở hạ tầng như: Cử tri Nà Sả, Pác Cáp, Nà To, Nà Bẻ, Bản Tó đề nghị nhà nước nâng cấp điện nông thôn ổn định vì quá yếu; Cử tri Nà To, Nà Bẻ, Pác Cáp đề nghị UBND xã cho nhân dân biết quy trình làm đường giao thông nông thôn, đề nghị xây nhà văn hóa sau khi sát nhập thôn Nà To - Nà Bẻ... Một số ý kiến của cử tri đã được lãnh đạo UBND xã trả lời làm rõ, còn các ý kiến đề nghị của cử tri không thuộc thẩm quyền được xã tiếp thu tổng hợp gửi cấp trên xem xét giải quyết theo quy định.

Tại kỳ họp HĐND xã, đồng chí Hoàng Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện, đại biểu HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 6 khóa XIX, HĐND xã Nam Quan.

 

          Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Hoàng Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện, đại biểu HĐND huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả xã Nam Quan đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018. Đồng thời đồng chí đã báo kết quả kỳ họp thứ sáu HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã đạt được trên các lĩnh vực KT – XH, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện. Trong 6 tháng cuối năm 2018, HĐND xã Nam Quan cần tổ chức triển khai các nghị quyết của kỳ họp đến các ban ngành, đoàn thể, các thôn bản và Nhân dân; tăng cường công tác giám sát; nâng cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu HDND xã trong thực hiện nhiệm vụ được giao; phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của cử tri; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018 đã đề ra.

Kết thúc kỳ họp, HĐND xã đã thông qua 05 Nghị quyết của kỳ họp: về một số giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu KT-XH, QP-AN 6 tháng cuối năm 2018; về giải pháp chủ yếu tiếp tục điều chỉnh và bổ sung một số khoản thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách xã năm 2018; Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách xã năm 2017; Nghị quyết về thông qua đề án sáp nhập thôn Nà To với thôn Nà Bẻ; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2019.

 

Thanh Hiền - Trung tâm văn hóa, thể thao & Truyền thông
 

Đơn vị

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 4
Hôm nay : 292
Trong tháng : 47.824
Tất cả : 47.893