Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện: Hội nghị cán bộ viên chức năm 2021; tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 18/01/2020, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức hội nghị cán bộ viên chức năm 2021; tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự và chỉ đạo có đồng chí Hoàng Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Trong năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp đã triển khai thực hiện đạt kết quả nhiệm vụ chuyên môn khuyến nông, thú y, bảo vệ thực vật; giám sát tốt tình hình dịch bệnh hại trên cây trồng, vật nuôi; tham mưu các văn bản thông báo, hướng dẫn phòng, trừ kịp thời,... Kết quả, trong năm 2020, tổ chức xây dựng 55 điểm trình diễn các giống lúa, ngô và chăn nuôi tại cơ sở. Trong đó vụ xuân có 32 mô hình, vụ mùa có 23 mô hình. Tổ chức tuyên truyền, chuyển giao khoa học kĩ thuật được 197 cuộc đạt 109,4%. Tổ chức và chỉ đạo khuyến nông viên cơ sở thực hiện được 170 cuộc với 6.872 lượt người tham gia. Công tác phối hợp với các ban, ngành, đơn vị đạt hiệu quả. Đối với công tác công đoàn, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp tích cực với chính quyền đồng cấp triển khai thực hiện kế hoạch nhiệm vụ thực hiện hiệu quả các hoạt động của công tác công đoàn. Các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức cơ bản được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công đoàn cơ sở thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống cho công chức, viên chức trong đơn vị; công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ được quan tâm. Cụ thể, trong năm 2020, xét nâng lương cho 05 đồng chí, 100% viên chức nộp BHXH, BHYT; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia công tác xây dựng và thực hiện dân chủ tại cơ quan được quan tâm thực hiện.

Năm 2021, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện phấn đấu: Tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kĩ thuật nông nghiệp cho nông dân; triển khai, theo dõi, đánh giá, nhân rộng các mô hình; giám sát tốt dịch bệnh gia súc, gia cầm, công tác giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại địa bàn quản lý; phấn đấu 100% cán bộ, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,... Tại hội nghị, các đoàn viên công đoàn có ý kiến góp ý, thảo luận việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2020; báo cáo thu - chi công đoàn năm 2020; dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ,...

IMG-5645.JPG

Đồng chí Hoàng Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận những kết quả của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện đạt được đồng thời đồng chí đề nghị: Thời gian tới Trung tâm cần tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 hiệu quả, thiết thực; tăng cường công tác tuyên truyền, cần lựa chọn các mô hình có tính khả thi, cách làm mới hiệu quả để nhân rộng; thực hiện nghiêm công tác điều tra, phát hiện, nắm tình hình diễn biến của dịch bệnh hàng ngày, tuần, tháng để báo cáo kịp thời, tham mưu cho UBND huyện các biện pháp phòng trừ dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và cây trồng nhằm hạn chế thiệt hai đến mức thấp nhất. Đối với công tác công đoàn, đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện xây dựng, thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ; trong hoạt động dịch vụ nông nghiệp cần có sự đoàn kết, thống nhất cao để triển khai đạt kết quả; phối hợp tốt với các cơ quan, ban ngành liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả nhất. Dịp này, Công đoàn cơ sở Trung tâm đã phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua trong đoàn viên công đoàn năm 2021./.

 

T/h: Bích Đào, Trung tâm VH, TT và TT huyện