Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

UBND huyện tổ chức họp tháng 11 năm 2020

Ngày 20/11/2020, UBND huyện tổ chức họp tháng 11 năm 2020. Đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có đồng Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND huyện; đồng chí Hoàng Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Vy Văn Bông, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo UBND thị trấn Lộc Bình, thị trấn Na Dương.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận vào báo cáo của UBND huyện về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, ngay từ đầu năm 2020 UBND huyện đã tập trung chỉ đạo đôn đốc các cơ quan tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã giao. Trong tổng số 19 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết của HĐND huyện có 03 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 16 chỉ tiêu đạt. Kết quả tổng diện tích gieo trồng đạt trên 10.536 ha, bằng 93,24% kế hoạch và bằng 93,24% cùng kỳ; trồng rừng mới trên địa bàn được trên 1.235 ha đạt 102,95% kế hoạch và bằng 82,05% so với cùng kỳ; làm mới được 25,061 km đường bê tông xi măng; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 180,2% so với cùng kỳ; các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính được 204 vụ với số tiền trên 623 triệu đồng. Công tác sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ổn định; có 06/19 xã đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; 03/19 xã đạt 10 tiêu chí; 09/19 đạt từ 5 đến 9 tiêu chí. Tổng số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới của huyện là 232 tiêu chí, trung bình đạt 12,21 tiêu chí/xã, tăng 2,37 tiêu chí so với đầu năm. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn được quan tâm triển khai. Công tác thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện được quan tâm thực hiện. Lĩnh vực văn hóa xã hội luôn được quan tâm thực hiện; chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc công tác công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; công tác cải cách hành, tư pháp, thi hành án dân sự tiếp tục thực hiện theo kế hoạch. Công tác tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của huyện và UBND các xã, thị trấn được duy trì. Công tác đối ngoại nhà nước và đối ngoại Nhân dân được thực hiện theo quy định. Tình hình biên giới ổn định, quốc phòng an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững.  

Tiếp đó tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận vào dự thảo Nghị  quyết của HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021; tờ trình của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết Kế hoach phát triển kinh tế - xã hội huyện Lộc Bình giai đoạn 2021 - 2025; tờ trình của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2021; tờ trình của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2021; kế hoạch của UBND huyện đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025; tờ trình của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết của HĐND về dự ̣kiến kế hoạch đầu tư công huyện Lộc Bình giai đoạn 2021-2025...

dong chi chie phat biue cuoc hop thang 11.jpg

Đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu

 

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ghi nhận việc chuẩn bị các nội dung trong báo cáo trình tại cuộc họp. Đồng chí nhấn mạnh, đây là báo cáo rất quan trọng, đánh giá kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và hệ thống các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021. Do đó, đồng chí đề nghị các ngành cần quan tâm,  nghiên cứu, cung cấp số liệu đầy đủ, chính xác vào dự thảo báo cáo, tờ trình; Văn phòng HĐND và UBND huyện tiếp thu ý kiến của các đại biểu, nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp, hợp lý trong quá trình hoàn thiện các báo cáo./.

 

 

Tin, ảnh:  Lý Lê, Trung tâm VH,TH và TT huyện