Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

UBND huyện tổ chức phiên họp tháng 11 năm 2021

Ngày 17/11/2021 và 18/11/2021, UBND huyện tổ chức phiên họp tháng 11 năm 2021 để đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp năm 2022. Đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp. Dự có đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hoàng Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở, sự nỗ lực cố gắng của Nhân dân các dân tộc trong huyện đã khắc phục những khó khăn, phát huy thế mạnh, phấn đấu thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Trong năm 2021 kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội của huyện đều đạt theo tiến độ kế hoạch đề ra: Trong 23 chỉ tiêu có 15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cơ cấu cây trồng có sự chuyển dịch theo hướng tăng diện tích các cây trồng có giá trị kinh tế. Chỉ đạo triển khai quyết liệt thu ngân sách, kiểm soát chặt chẽ việc chi ngân sách; tích cực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn; duy trì tỷ lệ cứng hóa đường giao thông đến trung tâm xã; công tác nâng cao chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến; vượt chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2021; các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ, đúng quy định; công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được quan tâm; kiểm soát tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 không để lây lan trong cộng đồng; tchức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện; tình hình biên giới ổn định, quốc phòng an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận báo cáo của UBND huyện về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; dự thảo Nghị quyết của HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 – 2025; báo cáo của UBND huyện kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022; báo cáo tổng kết việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn huyện Lộc Bình giai đoạn 2019 - 2021, nhiệm vụ trong tâm giai đoạn tiếp theo.

 

1_83.jpg

Đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại phiên họp

 

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện nghiên cứu chỉ tiêu giá trị sản xuất một số ngành kinh tế chủ yếu để thống nhất trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, HĐND huyện; rà soát các số liệu cụ thể hoàn thiện báo cáo. Đối với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 cần giao cụ thể cho các xã, thị trấn thực hiện.

 

2_28.jpg

Đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận phiên họp

 

 

Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và các năm tiếp theo, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tập trung cao công tác chỉ đạo, điều hành, nghiêm túc quán triệt, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp sau: Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; vận động, khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình tích cực trồng rừng mới; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy rừng; chủ động phòng, trừ sâu bệnh, ứng phó với thiên tai; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu xây dựng 01 xã (Tam Gia) đạt chuẩn nông thôn mới. Chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách; đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 và 2022 - 2023 trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19; tăng cường công tác truyền thông về chủ trương đổi mới giáo dục tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương./.  

 

 

 

Nông Vân - Trung tâm VHTT&TT huyện