Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

UBND huyện họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022

Ngày 22/9/2022, đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022.

Trong 9 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở, sự nỗ lực cố gắng của Nhân dân các dân tộc trong huyện đã khắc phục những khó khăn, phát huy thế mạnh, phấn đấu thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện đều đạt theo tiến độ kế hoạch đề ra; kết quả sản xuất các vụ cơ bản đạt kế hoạch, cơ cấu cây trồng có sự chuyển dịch theo hướng tăng diện tích các cây trồng có giá trị kinh tế; chỉ đạo quyết liệt triển khai thu ngân sách, kiểm soát chặt chẽ việc chi ngân sách đảm bảo thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng; tích cực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, nhất là với các dự án trọng điểm của tỉnh, huyện, cơ bản đáp ứng được tiến độ thi công các công trình dự án; duy trì tỷ lệ cứng hóa đường giao thông đến trung tâm xã theo kế hoạch; công tác xây dựng đường bê tông xi măng giao thông nông thôn đạt kết quả khá. Chỉ đạo ngành giáo dục triển khai kịp thời, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học; công tác văn hóa thông tin, thể dục thể thao, du lịch, chuyển đổi số, kinh tế số... được triển khai thực hiện kịp thời có hiệu quả; các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ, đúng quy định; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm thực hiện thường xuyên; tích cực, chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm thực hiện; công tác tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của huyện và UBND các xã, thị trấn được duy trì; việc phòng, chống tham nhũng được triển khai thực hiện nghiêm túc; công tác tư pháp thực hiện có hiệu quả. Công tác đối ngoại nhà nước và đối ngoại nhân dân được thực hiện theo quy định. Tình hình biên giới ổn định, quốc phòng an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững. Trong tổng số 23 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của HĐND huyện, có 05 chỉ tiêu dự kiến đạt và vượt kế hoạch đề ra, 09 chỉ tiêu đạt từ 50% kế hoạch trở lên, không có chỉ tiêu đạt dưới 50% kế hoạch, 09 chỉ tiêu tính toán kết quả xác định 01 lần vào thời điểm cuối năm.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận đóng góp vào những mặt đạt được cũng như những mặt còn hạn chế trong 9 tháng đầu năm; dự thảo báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/HU, ngày 11/9/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về sự tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2025; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022; báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU, ngày 11/10/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Bình về sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng cơ sở vật chất trường học giai đoạn 2017 – 2022.

22.9.2020.jpg

Đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh trong những tháng cuối năm UBND huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nghị quyết của HĐND huyện và các quyết định của UBND huyện về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã được tỉnh phê duyệt. Chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện tốt các điều kiện để tham mưu, phối hợp tổ chức thành công các kỳ họp của HĐND huyện./.

 

 

Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình