Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

UBND huyện họp hội đồng xét duyệt khoảng cách, địa bàn học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày năm học 2023 – 2024

Ngày 18/4/2023, đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp hội đồng xét duyệt khoảng cách, địa bàn học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày năm học 2023 - 2024.

Hiện huyện có 21 xã, thị trấn với 205 thôn, khu phố trong đó có 105 thôn đặc biệt khó khăn/11 xã vùng III và 03 xã, thị trấn vùng I có thôn đặc biệt khó khăn là thị trấn Lộc Bình, xã Tú Mịch và xã Tam Gia. Tiếp đó, cuộc họp đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến tập trung vào các nội dung như: Các quy định hiện hành liên quan đến rà soát địa bàn khoảng cách, chế độ chính sách học sinh; các văn bản hướng dẫn công tác xét duyệt khoảng cách, địa bàn học sinh không thể đến trường và trở về trong ngày theo quy định; rà soát, xét duyệt kỹ các đối tượng học sinh và thực hiện niêm yết công khai. Sau khi thảo luận, các đại biểu đã thống nhất kết quả xét duyệt các thôn đảm bảo tiêu chí khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày đối với cấp tiểu học số thôn đảm bảo tiêu chí khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày là 115 thôn/14 xã, thị trấn. Đối với cấp THCS số thôn đảm bảo tiêu chí khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày là 110 thôn/14 xã, thị trấn. Cấp THPT có tổng số thôn đảm bảo tiêu chí khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày là 124/14 xã, thị trấn.

z4289815382649_d1f049927fdaf574143d65084ad6e657.jpg

Đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận cuộc họp 

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện  nhấn mạnh: Công tác xét duyệt khoảng cách, địa bàn học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày là một nội dung quan trọng, được các cấp lãnh đạo quan tâm. Đồng chí đề nghị UBND các xã cần tiếp tục chủ động xây dựng trương trình giám sát của các năm nhằm tự kiểm tra, phát hiện những vướng mắc từ cơ sở; tăng cường công tác chỉ đạo các trường, rà soát xét duyệt đảm bảo theo quy định, thực hiện niêm yết công khai đến toàn thể Nhân dân, tránh tình trạng bỏ sót địa bàn, khoảng cách ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh; tránh phát sinh đơn thư trong quá trình thực hiện; hội đồng xét duyệt các xã chịu trách nhiệm về hồ sơ xét duyệt khoảng cách, địa bàn của các thôn trên địa bàn theo đúng thực tế. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, soạn thảo văn bản thông báo kết quả xét của hội đồng cấp huyện. Tổng hợp, tham mưu cho UBND huyện trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định./.

 

 

Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình