Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

UBND huyện họp kiểm điểm, đánh giá đối với tập thể và cá nhân lãnh đạo UBND huyện năm 2022

Ngày 23/12/2022, UBND huyện họp kiểm điểm, đánh giá đối với tập thể và cá nhân lãnh đạo UBND huyện năm 2022. Đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có đồng chí Đoàn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lạng Sơn;  đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, các Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo Ban Nội chính tỉnh, Ủy Ban Kiểm tra tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; các ủy viên UBND huyện; đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện.

Trong năm 2022, tập thể lãnh đạo UBND huyện đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện; tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; các quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đã được tỉnh phê duyệt năm 2022. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ: Trong tổng số 23 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của HĐND huyện, có 22 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra,01 chỉ tiêu không đạt (kim ngạch xuất khẩu hàng qua địa phương tăng bình quân). Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đăng ký với tỉnh Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành 21 kế hoạch để thực hiện 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Các cơ quan đơn vị, theo chức năng nhiệm vụ đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh phê duyệt, định kỳ báo cáo kết quả theo quy định; trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện bám sát lộ trình kế hoạch; kết quả thực hiện có 12/12 nhóm nhiệm vụ hoàn thành tiến độ đề ra.

Tại hội nghị, các thành viên UBND huyện đã tập trung kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với tập thể và từng cá nhân các đồng chí lãnh đạo UBND huyện trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cần khắc phục trong thời gian tới.

 

dc ân pb_1.JPG

Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu

 

Phát biểu tại cuộc họp kiểm điểm, đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao kết quả thực hiện của tập thể lãnh đạo UBND huyện trong năm 2022, tập thể đã thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình; giữ vững và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện nghiêm quy chế làm việc. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, tập thể lãnh đạo UBND huyệnvà các đồng chí lãnh đạo UBND huyện tiếp tục chỉ đạo nghiêm túc, kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế trên địa bàn; chú trọng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; chỉ đạo tốt công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách huyện; đảm bảo công tác quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

dc Loan pb.JPG

Đồng chí Đoàn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lạng Sơn phát biểu

 

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Đoàn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lạng Sơn đề nghị: Đối với báo cáo kiểm điểm tập thể các đồng chí nghiêm túc tiếp thu các ý kiếm mà Đoàn công tác đã góp ý. Đối với từng nội dung kiểm điểm sâu theo gợi ý thì có những nội dung nào chưa làm được phải kiểm điểm cho rõ; cầu thị trong kiểm điểm; kiểm điểm trách nhiệm nêu gương đối với cá nhân…

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã bỏ phiếu đánh giá xếp loại lãnh đạo quản lý UBND huyện năm 2022. Năm 2022, lãnh đạo quản lý UBND huyện có 03 đồng chí đề nghị xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên./.

 

 

Lý Lê, Trung tâm VH,TT và TT huyện