Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

UBND huyện kiểm tra tình hình triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đối với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện

Ngày 21/11/2022, Đoàn kiểm tra số 2 của UBND huyện do đồng chí Hoàng Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra đối với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện về tình hình triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về lĩnh vực nông nghiệp. Trong năm 2022, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chủ động tham mưu triển khai thực hiện các chương trình theo đúng chủ trương của huyện đề ra, xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công kiểm tra, theo dõi sát cơ sở, xử lý kịp thời những khó khăn diễn biến bất lợi của thời tiết, dịch hại cây trồng, vật nuôi đạt kết quả tốt. Kết quả, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 37.000 tấn, vượt so với kế hoạch đề ra; triển khai trồng mới được trên 1.000ha rừng; sản lượng khai thác nhựa thông đạt trên 11.000 tấn vượt so với kế hoạch; khai thác gỗ đạt 160% so với kế hoạch; triển khai sửa chữa, kiên cố 03 công trình thủy lợi; công tác chăn nuôi gia súc, gia cầm tương đối ổn định, công tác tái đài được người dân quan tâm thực hiện; đội ngũ khuyến nông viên cơ sở đã tổ chức được 150 cuộc tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 6.200 lượt người tham dự; thực hiện cung ứng được trên 80 tấn giống cây trồng, 1.200 tấn phân bón các loại và trên 01 tấn thuốc bảo vệ thực vật. Công tác xây dựng nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu được quan tâm chú trọng thực hiện; hoàn thiện và xây dựng tiêu chuẩn hóa chi 04 sản phẩm đạt 03 sao cấp tỉnh. Chú trọng triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025 và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh về Sửa  đổi,  bổ  sung  một  số  điều  của Nghị  quyết  số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025.

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên trong Đoàn kiểm tra của UBND huyện đã có những ý kiến trao đổi, thảo luận đề nghị Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu, chỉnh sửa một số nội dung liên quan đến những tồn tại, hạn chế mà phòng còn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như: Khả năng tiếp nhận các tiến bộ khoa học kỹ thuật của người dân; thị trường tiêu thụ cho sản phẩm nông nghiệp của huyện; việc tái đàn còn chậm; quá trình sản xuất các sản phẩm tham gia chương trình OCOP; việc triển khai các mô hình liên kết sản xuất; công tác xây dựng nông thôn mới; định hướng, triển khai hỗ trợ theo Nghị quyết 08/NQ-HĐND và Nghị quyết 15/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; việc nhân rộng các mô hình nông nghiệp trên địa bàn; công tác xúc tiến thương mại...

z3898761422050_8cce4390aebb868a9c378e262f46e08a.jpg

Đồng chí Hoàng Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận buổi kiểm tra

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Hoàng Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Trong thời gian tới, tập thể lãnh đạo, công chức Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cần tập trung triển khai tốt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về sản xuất nông, lâm nghiệp; tiếp tục tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm gắn với thị trường tiêu thụ và bao tiêu sản phẩm; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; đôn đốc các xã, thị trấn vận động Nhân dân gieo trồng hết diện tích; đảm bảo cung ứng đầy đủ vật tư nông nghiệp; chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn; thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ và phát triển rừng; tham mưu, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội làm vườn huyện Lộc Bình nhiệm kỳ 2022 – 2027./.

 

 

Lâm Anh- Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình