Nhảy đến nội dung
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 42/BC-UBND 26-12-2021 Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
Ngày 17/6/2021 17-06-2021 DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP HUYỆN LỘC BÌNH NĂM 2021 TÍNH ĐẾN NGÀY 16/6/2021
Ngày 14/6/2021 14-06-2021 DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP HUYỆN LỘC BÌNH NĂM 2021 TÍNH ĐẾN NGÀY 14/6/2021
Ngày 09/6/2021 09-06-2021 DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP HUYỆN LỘC BÌNH NĂM 2021 TÍNH ĐẾN NGÀY 8/6/2021
Số 1487/QĐ-UBND 28-05-2021 Quyết định về việc thu hồi đất của hộ ông Tô Văn Phúc và bà Vinh Thị Nìm đang sử dụng đất tại thôn Bản Tấu, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (tự nguyện hiến đất để làm điểm trường Mầ
Số 1491/QĐ-UBND 28-05-2021 Quyết định về việc thu hồi đất của hộ ông Vi Văn Luyến và bà Hoàng Thị Pắn đang sử dụng đất tại thôn Bản Tấu, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (tự nguyện hiến đất để làm điểm trường
Số 1484/QĐ-UBND 28-05-2021 Quyết định Về việc điều chỉnh Quyết định số 3157/QĐ-UBND ngày 30/12/2009 của UBND huyện Lộc Bình và thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Hộ ông Lương Văn Cường và bà Trịnh Thị Nở, xã Yên Khoái)
Số 362/TB-UBND 27-05-2021 Thông báo tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp năm 2021
360/TB-UBND 26-05-2021 Thông báo về việc tiếp nhận Hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp Na Dương 2
Số 1469/QĐ-UBND 26-05-2021 Quyết định Về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 5890/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND huyện Lộc Bình và thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp
361/TB-UBND 26-05-2021 Thông báo Công bố Quyết định số 6332/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND huyện Lộc Bình phê duyệt Đề án phát triển du lịch huyện Lộc Bình giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Số 1461/QĐ-UBND 21-05-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Tô Văn Minh và bà Hà Thị Bé, thường trú tại Thôn Tằm Pất, xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình, để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (thực hiện Dự án: Hồ chứa nước Bản Lải, khu vực lòng hồ
Số 1462/QĐ-UBND 21-05-2021 Quyết định Về việc điều chỉnh Quyết định số 2475/QĐ-UBND ngày 26/7/2013 của UBND huyện Lộc Bình và thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
1459/QĐ-UBND 20-05-2021 Quyết định Về việc điều chỉnh Quyết định số 5515/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện Lộc Bình và thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ( Hộ ông Lưu Văn Ngọc và bà Hoàng Thị Lộc, xã Đồng Bục)
Số 1442/QĐ-UBND 19-05-2021 Quyết định về việc thu hồi đất của hộ gia đình bà Hoàng Thị Bé, thường trú tại thôn Tằm Hán, xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình, để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (thực hiện dự án: Hồ chứa nước Bản Lải, khu vực lòng hồ thuộc địa bàn x