Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Xã Lợi Bác: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

  Ngày 29/12/2017, Đảng ủy xã Lợi Bác tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII cho 157 đảng viên. Dự và triển khai Nghị quyết có Đồng chí Lý Thị Phẩm, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện.

 

20171229_083836 (1).jpg

Đ/c Lý Thị Phẩm, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN huyện

triển khai Nghị quyết

 

     Tại hội nghị, các Đảng viên đã được nghe Báo cáo viên của huyện truyền đạt 04 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới.

     Sau hội nghị, các đảng viên tham gia lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII viết bài thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng, thành tựu, hạn chế và nguyên nhân, những điểm mới, thời cơ, thách thức, mục tiêu, giải pháp. Đặc biệt là kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

                                              

Tin, ảnh:  Trần Lương- Đài Lộc Bình

Đơn vị