Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 07/TB-HĐTDVC 03-08-2023 Thông báo số 07/TB-HĐTDVC Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2; thời gian nộp phí và dự kiến thời gian tổ chức thi tuyển viên chức huyện Lộc Bình vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2022
Số 05/TB-HĐTDVC 03-03-2023 Thông báo số 05/TB-HĐTDVC ngày 03/3/2023 Hình thức thi, tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức bổ sung huyện Lộc Bình vòng 2 năm 2022
Số 658/QĐ-UBND 02-03-2023 Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 02/3/2023 về hình thức thi tuyển viên chức bổ sung vòng 02 năm 2022
Danh sách 03-01-2023 DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP HUYỆN LỘC BÌNH NĂM 2022 TÍNH ĐẾN NGÀY 03/01/2023
Danh sách 30-12-2022 DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP HUYỆN LỘC BÌNH NĂM 2022 TÍNH ĐẾN NGÀY 30/12/2022
Danh sách 23-12-2022 DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP HUYỆN LỘC BÌNH NĂM 2022 TÍNH ĐẾN NGÀY 23/12/2022
Ngày 16/12/2022 16-12-2022 DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP HUYỆN LỘC BÌNH NĂM 2022 TÍNH ĐẾN NGÀY 16/12/2022
Số 756/TB-UBND 29-11-2022 Thông báo số 756/TB-UBND ngày 29/11/2022 của UBND huyện Lộc Bình tuyển dụng bổ sung viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022
Số 21-TB-HĐTDVC 09-09-2022 Thông báo số 21/TB-HĐTDVC ngày 09/9/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức kết quả tuyển dụng viên chức; công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức huyện Lộc Bình năm 2022
Số 4390/QĐ-UBND 08-09-2022 Quyết định số 4390/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của UBND huyện Lộc Bình công nhận kết quả tuyển dụng viên chức và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức huyện Lộc Bình năm 2022
Số 4388/QĐ-UBND 07-09-2022 Quyết định số 4388/QĐ-UBND ngày 07/9/2022 của UBND huyện Lộc Bình quy định thứ tự ưu tiên xác định người trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022
Số 585/TB-UBND 31-08-2022 Thông báo số 585/TB-UBND 31/8/2022 Về việc xét tuyển lao động hợp đồng giáo viên năm học 2022 - 2023 đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Lộc Bình theo Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ
Số 568/TB-UBND 23-08-2022 Thông báo số 568/TB-UBND ngày 23/8/2022 của UBND huyện về việc xét tuyển hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện Lộc Bình năm 2022
Số 10/TB-HĐTDVC 22-08-2022 Thông báo số 10/TB-HĐTDVC ngày 22/8/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 năm 2022
Số 07/TB-HĐTDVC 16-08-2022 Thông báo số 07/TB-HĐTDVC ngày 16/8/2022 hình thức thi, nội dung ôn tập, thời gian nộp phí và dự kiến thời gian tổ chức thi tuyển viên chức huyện Lộc Bình vòng 2 năm 2022