Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 756/TB-UBND 29-11-2022 Thông báo số 756/TB-UBND ngày 29/11/2022 của UBND huyện Lộc Bình tuyển dụng bổ sung viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022
Số 21-TB-HĐTDVC 09-09-2022 Thông báo số 21/TB-HĐTDVC ngày 09/9/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức kết quả tuyển dụng viên chức; công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức huyện Lộc Bình năm 2022
Số 4390/QĐ-UBND 08-09-2022 Quyết định số 4390/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của UBND huyện Lộc Bình công nhận kết quả tuyển dụng viên chức và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức huyện Lộc Bình năm 2022
Số 4388/QĐ-UBND 07-09-2022 Quyết định số 4388/QĐ-UBND ngày 07/9/2022 của UBND huyện Lộc Bình quy định thứ tự ưu tiên xác định người trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022
Số 585/TB-UBND 31-08-2022 Thông báo số 585/TB-UBND 31/8/2022 Về việc xét tuyển lao động hợp đồng giáo viên năm học 2022 - 2023 đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Lộc Bình theo Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ
Số 568/TB-UBND 23-08-2022 Thông báo số 568/TB-UBND ngày 23/8/2022 của UBND huyện về việc xét tuyển hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện Lộc Bình năm 2022
Số 10/TB-HĐTDVC 22-08-2022 Thông báo số 10/TB-HĐTDVC ngày 22/8/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 năm 2022
Số 07/TB-HĐTDVC 16-08-2022 Thông báo số 07/TB-HĐTDVC ngày 16/8/2022 hình thức thi, nội dung ôn tập, thời gian nộp phí và dự kiến thời gian tổ chức thi tuyển viên chức huyện Lộc Bình vòng 2 năm 2022
Số 4057/QĐ-UBND 16-08-2022 Quyết định số 4057/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 phê duyệt danh sách thí sinh dự xét tuyển viên chức năm 2022
Số 4056/QĐ-UBND 16-08-2022 Quyết định số 4056/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 về hình thức thi tuyển viên chức vòng 02 năm 2022
Số 532/TB-UBND 03-08-2022 Thông báo điều chỉnh nội dung Thông báo Thông báo số 429/TB-UBND ngày 06/6/2022 của UBND huyện về tuyển dụng viên chức năm 2022
Số 968/TB-BQL 08-07-2022 Thông báo số 968/TB-BQL ngày 8/7/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện uyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022
Biểu tổng hợp viên chức 07-07-2022 Biểu tổng hợp phiếu đăng ký dự tuyển viên chức huyện Lộc Bình năm 2022 (07.7.2022)
Biểu tổng hợp viên chức 07-07-2022 Biểu tổng hợp phiếu đăng ký dự tuyển viên chức huyện Lộc Bình năm 2022 (07.7.2022)
Biểu đăng ký viên chức 04-07-2022 Biểu tổng hợp phiếu đăng ký dự tuyển viên chức huyện Lộc Bình năm 2022 (04.7.2022)