Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 01/CĐ-UBND 12-05-2022 Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 12/5/2022 về việc tiếp tục chỉ đạo đối phó với mưa lớn, ngập úng cục bộ và sạt lở đất
Số 1365/UBND-PTTT&TKCN 10-05-2022 Công văn 1365/UBND-PTTT&TKCN về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất
Số 1824/QĐ-UBND 09-05-2022 Quyết định số 1824/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 về việc thu hồi đất của công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình để thực hiện Công trình nông thôn mới xã Tam Gia
Số 1825/QĐ-UBND 09-05-2022 Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 về việc thu hồi đất của công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình để thực hiện Công trình nông thôn mới xã Tam Gia (Xây dựng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tam Gia)
Số 1824/QĐ-UBND 09-05-2022 Quyết định số 1824/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình để thực hiện Công trình nông thôn mới xã Tam Gia
Số 1684/QĐ-UBND 25-04-2022 Quyết định Về việc thu hồi đất của ông Lành Văn Điện, thường trú tại thôn Phiêng Quăn, xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình, để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (thực hiện Dự án: Cầu Lộc Bình số 1, Đường giao thông và khu tái định cư xã L

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 1969/UBND-KTHT 07-08-2022 Công văn số 1969/UBND-KTHT tăng cường ngăn chặn, xử lý các hoạt động lừa đảo xã hội
Số 1853/UBND-VHTT 23-06-2022 Công văn số 1853/UBND-VHTT ngày 23/6/2022 về việc tuyên truyền hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam "Tổ Quốc bên bờ sóng" năm 2022
Số 1802/HD-UBND 20-06-2022 Hướng dẫn số 1802/HD-UBND khen thưởng phong trào thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)
ố 01/2022/QĐ-UBND 07-06-2022 Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 06/7/2022 của UBND huyện Lộc Bình về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Tư pháp huyện Lộc Bình
Số 191/KH-UBND 30-05-2022 Kế hoạch Thực hiện QĐ số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của TTg CP về phê duyệt CTr "Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn huyện Lộc Bình
Số 165/TB-UBND 28-04-2022 Thông báo số 165/TB-UBND ngày 28/4/2022 của UBND huyện Lộc Bình về việc tiếp nhận hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp Na Dương 3

THÔNG TIN THEO LĨNH VỰC

Hoạt động xã, thị trấn

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ


XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

Xã Khuất Xá

Xã Hữu Khánh

Xã Tú Đoạn

Thống kê truy cập