Skip to main content

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 3940/QĐ-UBND 26-08-2021 Quyết định về việc đính chính một số nội dung tại Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của UBND huyện Lộc Bình
Số 3871/QĐ-UBND 18-08-2021 Quyết định thu hồi đất của hộ giá đình ông Lộc Văn Kím, đang sử dụng đất tại khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, bị ảnh hưởng Dự án: Cầu Lộc Bình số 1, huyện Lộc Bình
Số 3854/QĐ-UBND 18-08-2021 Quyết định thu hồi đất của hộ giá đình ông Lương Văn Thỏa, đang sử dụng đất tại khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, bị ảnh hưởng Dự án: Cầu Lộc Bình số 1, huyện Lộc Bình
Số 3888/QĐ-UBND 18-08-2021 Quyết định thu hồi đất của hộ giá đình bà Hoàng Thị Hạnh, đang sử dụng đất tại khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, bị ảnh hưởng Dự án: Cầu Lộc Bình số 1, huyện Lộc Bình
Số 3869/QĐ-UBND 18-08-2021 Quyết định thu hồi đất của hộ giá đình ông Nguyễn Trường Sinh, đang sử dụng đất tại khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, bị ảnh hưởng Dự án: Cầu Lộc Bình số 1, huyện Lộc Bình
Số 3852/QĐ-UBND 18-08-2021 Quyết định thu hồi đất của hộ giá đình ông Lâm Văn Thủy, đang sử dụng đất tại khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, bị ảnh hưởng Dự án: Cầu Lộc Bình số 1, huyện Lộc Bình

THÔNG TIN THEO LĨNH VỰC

Hoạt động xã, thị trấn

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ


XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

Xã Khuất Xá

Xã Hữu Khánh

Xã Tú Đoạn

Thống kê truy cập