Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
976/QĐ-UBND 30-03-2021 Quyết định về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Hoàng Văn Hiếu, thường trú tại thôn Bản Quyêng, xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (thực hiện dự án: Hồ chứa nước Bản Lải, khu vực lòn
973/QĐ-UBND 29-03-2021 Quyết định về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Hoàng Văn Phái, thường trú tại thôn Bản Quyêng, xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (thực hiện dự án: Hồ chứa nước Bản Lải, khu vực lò
975/QĐ-UBND 29-03-2021 Quyết định về việc thu hồi đất của hộ gia đình bà Trần Thị Lót, thường trú tại thôn Bản Quyêng, xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (thực hiện dự án: Hồ chứa nước Bản Lải, khu vực lòng h
979/QĐ-UBND 29-03-2021 Quyết định về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Nông Văn Anh, thường trú tại thôn Tằm Hán, xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (thực hiện dự án: Hồ chứa nước Bản Lải, khu vực lòng hồ
974/QĐ-UBND 29-03-2021 Quyết định về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Tô Văn Niệm, thường trú tại thôn Bản Quyêng, xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (thực hiện dự án: Hồ chứa nước Bản Lải, khu vực lòng
977QĐ-UBND 29-03-2021 Quyết định về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Hoàng Văn Tương, thường trú tại thôn Bản Quyêng, xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (thực hiện dự án: Hồ chứa nước Bản Lải, khu vực lò

THÔNG TIN THEO LĨNH VỰC

Hoạt động xã, thị trấn

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ


XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

Xã Khuất Xá

Xã Hữu Khánh

Xã Tú Đoạn

Thống kê truy cập