Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 963/TB-UBND 17-08-2023 Thông báo số 963/TB-UBND ngày 17/8/2023 về việc dừng thẩm định hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp Na Dương 2
Số 3347/QĐ-UBND 14-07-2023 Quyết định về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 2188/QĐ-UBND ngày 25/8/2008 của UBND huyện Lộc Bình về việc thu hồi đất thực hiện Dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B đối với hộ ông Hoàng Văn Thái thuộc Bản Kho, thị trấn Lộc Bình
Số 3237/QĐ-UBND 10-07-2023 Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, cho các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng bởi công trình: Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020
Số 3220/QĐ-UBND 10-07-2023 Quyết định về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Nông Văn Hữu (ông nội là Nông Giai Sơn), thường trú tại thôn Suối Lông, xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn để thực hiện công trình: Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn
Số 3235/QĐ-UBND 10-07-2023 Quyết định về việc thu hồi đất của Cộng đồng dân cư thôn Vinh Tiên (Trưởng thôn Ma Văn Đình là đại diện), để thực hiện công trình: Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia, tỉnh Lạng Sơn
Số 3218/QĐ-UBND 10-07-2023 Quyết định về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hùng, thường trú tại thôn Vinh Tiên, xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn để thực hiện công trình: Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 337/KH-UBND 18-09-2023 Kế hoạch số 337/KH-UBND ngày 18/9/2023 Tổ chức Hội nghị Lãnh đạo huyện gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Lộc Bình năm 2023
Số 2756/UBND-TNMT 18-09-2023 Công văn số 2756/UBND-TNMT ngày 18/9/2023 về việc đôn đốc đăng ký nhu cầu sử dụng đất để lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Lộc Bình
Số 2677/UBND-KTHT 11-09-2023 V/v chủ động ứng phó, khắc phục thiệt hại do mưa lũ
Số 332/KH-UBND 07-09-2023 Kế hoạch về triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Lộc Bình giai đoạn 2023 - 2030
Số 328/KH-UBND 05-09-2023 Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm "Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực trên địa bàn huyện Lộc Bình"
Số 2523/UBND-KTHT 25-08-2023 Công văn về việc phối hợp tuyên truyền phổ biến Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, thực hiện từ năm 2023

THÔNG TIN THEO LĨNH VỰC

Hoạt động xã, thị trấn

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ


XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

Xã Khuất Xá

Xã Hữu Khánh

Xã Tú Đoạn
Missing view, block "thongketruycap"