Skip to main content

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
ố 274/KH-UBND 20-08-2022 Kế hoạch số 274/KH-UBND ngày 30/8/2022 tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Lộc Bình cùng cả nước chung tay vì người nghèo -Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 -2025
Số 2401/UBND-TCKH 19-08-2022 Công văn số 2401/UBND-TCKH ngày 19/8/2022 của UBND huyện Lộc Bình về việc rà soát, giới thiệu và lựa chọn doanhnhân trẻ tiêu biểu xét trao tặng Giải thưởng Sao Đỏ-Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022
Số 263/KH-UBND 17-08-2022 Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 17/8/2022 thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia trên địa bàn huyện Lộc Bình năm 2022
Số 260/KH-UBND 16-08-2022 Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 16/8/2022 rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 trên địa bàn huyện Lộc Bình
Số 254/KH-UBND 10-08-2022 Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 10/8/2022 khắc phục các tiêu chí bị đánh giá thấp tại chỉ số Cải cách hành chính huyện Lộc Bình năm 2021
Số 1969/UBND-KTHT 07-08-2022 Công văn số 1969/UBND-KTHT tăng cường ngăn chặn, xử lý các hoạt động lừa đảo xã hội

THÔNG TIN THEO LĨNH VỰC

Hoạt động xã, thị trấn

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ


XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

Xã Khuất Xá

Xã Hữu Khánh

Xã Tú Đoạn

Thống kê truy cập