Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 135/TB-UBND 18-04-2022 Thông báo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2022
Số 3824/QĐ-UBND 12-08-2021 Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Lộc Bình
Số 498/TB-UBND 29-07-2021 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2021
36/NQ-HĐND 20-07-2021 Nghị Quyết Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 huyện Lộc Bình
37/NQ-HĐND 20-07-2021 Nghị Quyết Dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2022 huyện Lộc Bình
Số 34/NQ-HĐND 20-07-2021 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,quyết toán chi ngân sách huyện năm 2020
35/NQ-HĐND 20-07-2021 Nghị Quyết Về việc điều chỉnh và bổ sung dự toán một số khoản thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện năm 2021
Số 250/TB-UBND 13-04-2021 Thông báo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2021
Số 262/BC-UBND 27-01-2021 Báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán và tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước
Số 6440/QĐ-UBND 31-12-2020 Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021