Ngày 21/10/2022, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp Thường trực HĐND huyện tháng 10 năm 2022. Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp. Dự có đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Vy Văn Bông, Ủy viên  Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân Vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Tổ trưởng hoặc Tổ phó Tổ đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện.

 

 

z3825066741300_4701c480ac8627f4ec996965bfaccaf9.jpg

Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại phiên họp

 

Trong tháng 10 năm 2022, HĐND huyện đã chủ động tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát, khảo sát các cơ quan hữu quan triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 mà Nghị quyết HĐND huyện đề ra; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật tại địa phương; giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị giám sát của các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát, qua đó đã góp phần thúc đẩy việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện. Chỉ đạo, tổ chức thành công 03 cuộc giám sát chuyên đề theo kế hoạch; tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn 9 tháng đầu năm 2022; tổ chức 14 hội nghị tiếp xúc cử tri theo kế hoạch. Thường trực HĐND huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện; các Ban, các Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật định. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo quy định; tiếp tục đôn đốc, kiểm tra các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời đơn của công dân và các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri theo quy định của pháp luật.

Tiếp đó các đại biểu được nghe báo cáo của Thường trực HĐND huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện Lộc Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo của Đoàn giám sát chuyên đề HĐND huyện về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn huyện; nghị quyết của HĐND huyện về kết quả giám sát chuyên đề về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn huyện.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tham gia thảo luận về kết quả hoạt động tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng trọng tâm tháng 11 năm 2022; báo cáo của Thường trực HĐND huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện Lộc Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết luận tại phiên họp đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: Thường trực HĐND, các Ban tham mưu chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kỳ họp thường lệ HĐND cuối năm 2022; HĐND huyện, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện huyện hoàn thành nhiệm vụ giám sát theo đúng kế koạch đề ra. Tổ đại biểu cần nâng cao vai trò, trách nhiệm trả lời chất vấn ý kiến, kiến nghị của cử tri. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện chỉnh sửa, bổ sung các văn bản thông qua tại phiên họp trình Thường trực HĐND huyện ký ban hành theo quy định./.

 

 

Trần Lương - Trung tâm VH,TT&TT Lộc Bình