Ngày 04/02/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lộc Bình tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự có đồng chí Hoàng Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông báo dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện của các cơ quan, đơn vị. Theo đó, tổng số đại biểu HĐND huyện Lộc Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 35 đại biểu; tổng số người được giới thiệu để ứng cử là 70 người. Trong đó khối các cơ quan Đảng là 7/35 đại biểu; khối HĐND huyện là 4/35 đại biểu; khối UBND huyện và các cơ quan chuyên môn là 10/35 đại biểu; đại biểu khối các cơ quan tư pháp là 1/35 đại biểu; đại biểu khối lực lượng vũ trang là 3/35 đại biểu; khối Ủy ban MTTQ và các đoàn thể là 4/35 đại biểu; khối các đơn vị sự nghiệp là 1/35 đại biểu; khối doanh nghiệp là 1/35 đại biểu; khối các xã, thị trấn là 4/35 đại biểu. Đồng thời, phải đảm bảo cơ cấu kết hợp đối với danh sách ứng cử, đảm bảo tỷ lệ 35% tổng số là nữ; tỷ lệ người ngoài Đảng không thấp hơn 10%; đại biểu trẻ tuổi không thấp hơn 15%; 30% trở lên đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 tái cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

 

IMG_0884_0.JPG

Đồng chí Hoàng Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu: Các cấp ủy đảng cần chỉ đạo sát sao, chặt chẽ, nghiêm túc về việc phân bổ đại biểu ứng cử, thẩm định hồ sơ người ứng cử, tổ chức các hội nghị hiệp thương đúng quy định, trình tự; Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, xã, thị trấn chủ trì tổ chức hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp mình theo đúng các văn bản hướng dẫn để thực hiện công tác bầu cử đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện đạt hiệu quả.

Sau khi dành thời gian phân tích và thảo luận, 100% đại biểu dự hội nghị đã thống nhất với dự kiến phân bổ về cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Lộc Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026./.

 

Tin, ảnh: Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình