Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chi bộ Phòng Nội vụ tổ chức sinh hoạt quý I năm 2023

Ngày 09/3/2023, Chi bộ phòng Nội vụ huyện tổ chức sinh hoạt quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023. Dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Trong quý I, Chi bộ Phòng Nội vụ huyện đã chú trọng triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên; ban hành chương trình làm việc năm 2023 của chi bộ; xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, đồng thời ban hành thông báo phân công thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã xây dựng trong kế hoạch; chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo kịp thời, đáp ứng yêu cầu theo quy định; tham mưu thực hiện các chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã kịp thời, đúng quy định; tham mưu thực hiện đầy đủ kinh phí thực hiện các quyết định khen thưởng kịp thời, đầy đủ;...

z4170318717463_5336effae01c811334240e2056df5e12_0.jpg

Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo buổi sinh hoạt

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ Phòng Nội vụ huyện đã thực hiện được trong quý I. Đồng chí cũng yêu cầu trong quý II, Chi bộ Phòng Nội vụ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu tổ chức các nội dung liên quan đến công tác tuyển dụng bổ sung viên chức huyện năm 2023; tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý công chức, viên chức; tham mưu thực hiện công tác tinh giảm biên chế huyện đúng quy trình; làm tốt công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ, chỉnh lý tài liệu; chú trọng thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao chất lượng, bố trí sử dụng cán bộ, công chức cấp xã; tham mưu sắp xếp tốt các vị trí việc làm dôi dư sau sáp nhập; tham mưu làm tốt công tác sắp xếp biên chế công chức cấp huyện; chú trọng thực hiện công tác sinh hoạt chuyên đề./.

 

Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình