Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 01/CĐ-UBND 12-05-2022 Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 12/5/2022 về việc tiếp tục chỉ đạo đối phó với mưa lớn, ngập úng cục bộ và sạt lở đất
Số 1365/UBND-PTTT&TKCN 10-05-2022 Công văn 1365/UBND-PTTT&TKCN về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất
Số 1825/QĐ-UBND 09-05-2022 Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 về việc thu hồi đất của công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình để thực hiện Công trình nông thôn mới xã Tam Gia (Xây dựng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tam Gia)
Số 1824/QĐ-UBND 09-05-2022 Quyết định số 1824/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình để thực hiện Công trình nông thôn mới xã Tam Gia
Số 1824/QĐ-UBND 09-05-2022 Quyết định số 1824/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 về việc thu hồi đất của công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình để thực hiện Công trình nông thôn mới xã Tam Gia
Số 1684/QĐ-UBND 25-04-2022 Quyết định Về việc thu hồi đất của ông Lành Văn Điện, thường trú tại thôn Phiêng Quăn, xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình, để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (thực hiện Dự án: Cầu Lộc Bình số 1, Đường giao thông và khu tái định cư xã L
Số 1683/QĐ-UBND 25-04-2022 Quyết định Về việc thu hồi đất của hộ gia đình bà Nông Thị Sự, thường trú tại thôn Phiêng Quăn, xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình, để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (thực hiện Dự án: Cầu Lộc Bình số 1, Đường giao thông và khu tái địn
Số 1256/QĐ-UBND 25-03-2022 Quyết định Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Lộc Văn Lập, thường trú tại khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (thực hiện Dự án: Cầu Lộc Bình số 1, Đường giao thông và khu tái
Số 1259/QĐ-UBND 25-03-2022 Quyết định Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Lộc Văn Tiến, thường trú tại Thôn Pò Lèn Pá Ôi, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (thực hiện Dự án: Cầu Lộc Bình số 1, Đường giao thông và kh
Số 1257/QĐ-UBND 25-03-2022 Quyết định Về việc thu hồi đất của hộ gia đìnhông Lộc Văn Hùng,thường trú tại Thôn Pò Lèn Pá Ôi, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, để phát triển kinh tế -xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (thực hiện Dự án: Cầu Lộc Bình số 1, Đường giao thông và khu t
Số 1255/QĐ-UBND 25-03-2022 Quyết định Về việc thu hồi đất của hộ gia đìnhbà Lô Thị Lèn, thường trú tại thôn Bản Gia, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, để phát triển kinh tế -xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (thực hiện Dự án: Cầu Lộc Bình số 1, Đường giao thông
Số 1258/QĐ-UBND 25-03-2022 Quyết định Về việc thu hồi đất của hộ gia đìnhông Nông Văn Lập, thường trú tại Thôn Pò Lèn Pá Ôi, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, để phát triển kinh tế -xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (thực hiện Dự án: Cầu Lộc Bình số 1, Đường giao thông và khu
Số 90/TB-UBND 23-03-2022 Thông báo thay đổi địa điểm trụ sở làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện
Số 95/CTr-HĐND 09-02-2022 Chương trình số 95/CTr-HĐND công tác của Hội đồng nhân dân huyện tháng 5 năm 2022
Số 3940/QĐ-UBND 26-08-2021 Quyết định về việc đính chính một số nội dung tại Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của UBND huyện Lộc Bình