Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 1313/QĐ-UBND 04-05-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Vi Hồng Lai (vợ là Đinh Thị Liệu) đang sử dụng đất tại thôn Phai Sen, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
Số 1312/QĐ-UBND 04-05-2021 Quyết định về việc thu hồi đất của hộ gia đình bà Hoàng Thị Gia (chồng là Vi Văn Sin đã chết) đang sử dụng đất tại thôn Phai Sen, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (tự nguyện hiến đất để m
Số 1306/QĐ-UBND 28-04-2021 Quyết định Về việc điều chỉnh Quyết định số 1587/QĐ-UBND ngày 23/6/2014 của UBND huyện Lộc Bình và thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Số 1307/QĐ-UBND 28-04-2021 Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 3157/QĐ-UBND ngày 30/12/2009 của UBND huyện Lộc Bình và thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Số 1246/QĐ-UBND 22-04-2021 Quyết định Về việc điều chỉnh Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 27/12/2011 của UBND huyện Lộc Bình và thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Số 1237/QĐ-UBND 20-04-2021 Quyết định về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Phương Văn Bẩy, thường trú tại xã Tân Lập, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh, để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (thực hiện dự án: Hồ chứa nước Bản Lải, khu vực lòng hồ thuộc địa b
Số 1239/QĐ-UBND 20-04-2021 Quyết định về việc thu hồi đất của hộ gia đình bà Hoàng Thị Bé, thường trú tại thôn Tằm Hán, xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình, để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (thực hiện dự án: Hồ chứa nước Bản Lải, khu vực lòng hồ thuộc địa bàn
Số 1236/QĐ-UBND 20-04-2021 Quyết định về việc thu hồi đất của hộ gia đình bà Hà Thị Hường, thường trú tại thôn Tằm Hán, xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (thực hiện dự án: Hồ chứa nước Bản Lải, khu vực lòng hồ t
Số 1238/QĐ-UBND 20-04-2021 Quyết định về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Vi Văn Bé (vợ là Hoàng Thị Thu), thường trú tại thôn Tằm Hán, xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (thực hiện dự án: Hồ chứa nước Bản Lả
Số 1227/QĐ-UBND 16-04-2021 Quyết định Về việc điều chỉnh Quyết định số 3157/QĐ-UBND ngày 30/12/2009 của UBND huyện Lộc Bình và thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Hộ ông Mã Văn Sáng và bà Vy Thị Thụ, xã Yên Khoái)
Số 1228/QĐ-UBND 16-04-2021 Quyết định Về việc điều chỉnh Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của UBND huyện Lộc Bình và thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ( Hộ ông Lê Văn Phỏ và bà Lý Thị Thứ, xã Yên Khoái)
976/QĐ-UBND 30-03-2021 Quyết định về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Hoàng Văn Hiếu, thường trú tại thôn Bản Quyêng, xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (thực hiện dự án: Hồ chứa nước Bản Lải, khu vực lòn
975/QĐ-UBND 29-03-2021 Quyết định về việc thu hồi đất của hộ gia đình bà Trần Thị Lót, thường trú tại thôn Bản Quyêng, xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (thực hiện dự án: Hồ chứa nước Bản Lải, khu vực lòng h
979/QĐ-UBND 29-03-2021 Quyết định về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Nông Văn Anh, thường trú tại thôn Tằm Hán, xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (thực hiện dự án: Hồ chứa nước Bản Lải, khu vực lòng hồ
974/QĐ-UBND 29-03-2021 Quyết định về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Tô Văn Niệm, thường trú tại thôn Bản Quyêng, xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (thực hiện dự án: Hồ chứa nước Bản Lải, khu vực lòng