Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 1012/TB-UBND 18-09-2020 Thông báo Kết quả thi tuyển viên chức vòng 02 và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức huyện Lộc Bình năm 2020
Số 1007/TB-UBND 15-09-2020 Thông báo về việc xét tuyển hợp đồng giáo viên trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2020 - 2021
Số 45/TB-BQL 09-09-2020 Thông báo kết quả thi tuyển viên chức vòng 01 và dự kiến thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 02 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dư án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình năm 2020
1381/UBND-TP 25-08-2020 CV_phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác PBGDPL
Số 937/TB-UBND 18-08-2020 Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 02 kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
Số 20/QĐ-HĐTDVC 18-08-2020 Quyết định ban hành nội dung ôn tập vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
Số 44/TB-BQL 17-08-2020 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi tuyển, thí sinh được miễn thi phần thi Tin học, Ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển viên chức huyện Lộc Bình năm 2020
Số 145/QĐ-HĐTĐ 13-08-2020 Quyết định về việc quết định hình thức thi tuyển viên chức vòng 1 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện năm 2020
Số 02/QĐ-HĐTTVC 13-08-2020 Quyết định về việc ban hành nội dung thi tuyển viên chức vòng 1 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện năm 2020
Số 03/TB-HĐTTVC 13-08-2020 Thông báo hình thức thi tuyển, tài liệu ôn tập; thời gian nộp phí và tổ chức thi tuyển viên chức vòng 1 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện năm 2020
Số 921/TB-UBND 11-08-2020 Thông báo kết quả phúc khảo vòng 01 kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
Số 4332/QĐ-UBND 11-08-2020 Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
Số 143/QĐ-UBND 10-08-2020 Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện năm 2020
1243/UBND-VHTT 05-08-2020 CV: tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19
1704-CV/HU 27-07-2020 TB: Thời gian tổ chức, nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lộc Bình lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; một số kết quả nổi bật nhiệm kỳ 2015-2020 đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện