Skip to main content

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 01/CĐ-UBND 12-05-2022 Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 12/5/2022 về việc tiếp tục chỉ đạo đối phó với mưa lớn, ngập úng cục bộ và sạt lở đất
Số 1365/UBND-PTTT&TKCN 10-05-2022 Công văn 1365/UBND-PTTT&TKCN về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất
Số 1824/QĐ-UBND 09-05-2022 Quyết định số 1824/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 về việc thu hồi đất của công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình để thực hiện Công trình nông thôn mới xã Tam Gia
Số 1825/QĐ-UBND 09-05-2022 Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 về việc thu hồi đất của công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình để thực hiện Công trình nông thôn mới xã Tam Gia (Xây dựng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tam Gia)
Số 1824/QĐ-UBND 09-05-2022 Quyết định số 1824/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình để thực hiện Công trình nông thôn mới xã Tam Gia
Số 1684/QĐ-UBND 25-04-2022 Quyết định Về việc thu hồi đất của ông Lành Văn Điện, thường trú tại thôn Phiêng Quăn, xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình, để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (thực hiện Dự án: Cầu Lộc Bình số 1, Đường giao thông và khu tái định cư xã L

THÔNG TIN THEO LĨNH VỰC

Hoạt động xã, thị trấn

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ


XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

Xã Khuất Xá

Xã Hữu Khánh

Xã Tú Đoạn

Thống kê truy cập