Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 99/KH-UBND 06-03-2023 Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 06/3/3023 triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, sân tập thể dục thể thao xã trên địa bàn huyện Lộc Bình năm 2023
Số 89/KH-UBND 03-03-2023 Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 03/3/2023 phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023
Số 87/KH-UBND 03-03-2023 Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 03/3/2023 xây dựng đường bê thông xi măng giao thông nông thôn năm 2023
Số 95/KH-UBND 03-03-2023 Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 03/3/2023 triển khai thực hiện "Đề án bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025" năm 2023
Số 92/KH-UBND 03-03-2023 Kế hoạch số 92/KH-HĐ ngày 03/3/2023 tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh trên các phương tiện thông tin đại chúng huyện Lộc Bình năm 2023
Số 86/KH-UBND 03-03-2023 Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 03/3/2023 Thực hiện nhiệm vụ lập Chương trình phát triển đô thị; lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị; lập quy hoạch Vùng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000

THÔNG TIN THEO LĨNH VỰC

Hoạt động xã, thị trấn

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ


XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

Xã Khuất Xá

Xã Hữu Khánh

Xã Tú Đoạn

Thống kê truy cập