Skip to main content

Thông báo số 677/TB-UBND ngày 03/8/2017 của UBND huyện Lộc Bình thời gian, địa điểm thời gian tổ chức kỳ thi tuyển viên chức huyện Lộc Bình năm 2017

Thông tin tuyển dụng Công chức, viên chức

THÔNG BÁO

Thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển viên chức

huyện Lộc Bình năm 2017

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 15/5/2017 về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2017;

Hội đồng thi tuyển viên chức huyện Lộc Bình năm 2017 thông báo thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển viên chức huyện Lộc Bình năm 2017:

  1. Thời gian:

  1.1. Ngày 17/8/2017: Buổi chiều thí sinh đến xem số báo danh, phòng thi (được niêm yết tại địa điểm tổ chức thi tuyển).

  1.2. Ngày 18/8/2017:

  - Buổi sáng:

  + Từ 7h00 phút: Tất cả các thí sinh tham dự Lễ khai mạc kỳ thi tuyển viên chức huyện Lộc Bình năm 2017;

  + Từ 08h30 phút đến 10h30 phút: Thi môn Kiến thức chung.

  - Buổi chiều:

  + Từ 14h00 phút đến 14h30 phút: Thi trắc nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành;

  + Từ 16h00 phút đến 16h30 phút: Thi trắc nghiệm Tin học văn phòng.

  1.3. Ngày 19/8/2017

  - Buổi sáng:

  + Từ 7h30 phút đến 11h30 phút: Thi tiếng Dân tộc Tày, Nùng;

  + Từ 08h00 phút đến 09h00 phút: Thi Tiếng Anh.

  - Buổi chiều: Từ 13h30 phút đến 17h30 phút, thi tiếng dân tộc Tày (tiếp).

  1.4. Ngày 20-21/8/2017:

  - Buổi sáng: Từ 7h30 phút đến 11h30 phút, thi thực hành chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành.

  - Buổi chiều: Từ 13h30 phút đến 17h30 phút, thi thực hành chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành (tiếp).

  2. Địa điểm: Trường Trung học phổ thông Lộc Bình (Khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình)

  Lưu ý:

  - Danh sách thí sinh của từng buổi thi được Hội đồng thi tuyển niêm yết tại bảng thông báo chung và trước cửa phòng thi.

  - Thí sinh đến dự thi mang theo giấy chứng minh thư nhân dân (hoặc các giấy tờ hợp pháp có dán ảnh thí sinh) để giám thị phòng thi kiểm tra trước khi vào phòng thi. Thí sinh có mặt ở phòng thi trước thời gian làm bài thi ít nhất 15 phút.

Hội đồng thi tuyển viên chức huyện Lộc Bình năm 2017 thông báo để các thí sinh biết, thực hiện. Thông báo này được gửi đến các thí sinh tham dự kỳ thi, niêm yết tại trụ sở phòng Nội vụ, đăng trên trang thông tin điện tử của huyện và phát trên các bản tin của Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Lộc Bình./.