Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

Quyết định về việc ban hành nội dung ôn tập thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn năm 2016 trên địa bàn tỉnh lạng Sơn của Ban xây dựng ngân hàng đề thi tuyển dụng công chức

Thông tin tuyển dụng Công chức, viên chức
Tệp đính kèm
Attachment Size
locbinh.doc 875 KB