Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Hội nghị trực tuyến sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 8 tháng đầu năm 2021

Xây dựng nông thôn mới

Ngày 27/8/2021, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 8 tháng đầu năm, đôn đốc triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2021. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành của tỉnh. Dự tại điểm cầu huyện có đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hoàng Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Trong 8 tháng đầu năm 2021, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nguồn vốn thực hiện chương trình chưa được trung ương phân bổ… Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp, ngành, sự chung sức, đồng lòng của  người dân, việc triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Kết quả, bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước, Nhân dân trên địa bàn tỉnh đã đóng góp hơn 12,3 tỷ đồng, trên 130.000 ngày công lao động, hiến hơn 7.550 m2 đất để xây dựng các công trình nông thôn mới. Đến nay, đã có 56/85 công trình hạ tầng nông thôn mới được triển khai xây dựng; toàn tỉnh mở mới được 16,14 km đường giao thông nông thôn, xây dựng được 254 km mặt đường bê tông xi măng; đầu tư 5 công trình thủy lợi; triển khai xây dựng 12 công trình điện; xây dựng 28 công trình trường học; công tác phát triển sản xuất tiếp tục được quan tâm, hiện các huyện, thành phố, các xã đã lựa chọn 74 mô hình phát triển sản xuất để triển khai thực hiện trong năm 2021; các lĩnh vực văn hóa - xã hội, môi trường tiếp tục được chỉ đạo, bám sát vào các chỉ tiêu, tiêu chí; hệ thống chính trị, an ninh trật tự và quốc phòng khu vực nông thôn được đảm bảo. Đến nay, bình quân mỗi xã trên địa bàn tỉnh đạt 13,15 tiêu chí/xã, tăng 0,18 tiêu chí/xã so với năm 2020… Phấn đấu hết năm 2021, trên địa bàn tỉnh có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh lên 75 xã; có thêm 5 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; các huyện biên giới công nhận mới 35 thôn đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu bình quân 01 xã trên địa bàn tỉnh đạt từ 13,5 đến 14 tiêu chí…

 

IMG_3961 (1).JPG

Đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Trong 8 tháng đầu năm 2021, UBND huyện đã ban hành 02 kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu có thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Khánh Xuân); có 01 xã (Hữu Khánh) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có thêm 02 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; có 04 thôn tại xã biên giới đạt chuẩn thôn nông thôn mới; mỗi xã phấn đấu tăng thêm từ 1-2 tiêu chí, nâng bình quân tiêu chí lên trên 13,63 tiêu chí/xã; có 01 vườn đạt tiêu chí vườn mẫu; tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí của các xã đạt chuẩn nông thôn mới; thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt trong năm 2021; đẩy mạnh xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Kết quả, toàn huyện có 6/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tổng các tiêu chí đã đạt của huyện là 237 tiêu chí, tăng 05 tiêu chí so với đầu năm, trung bình 1 xã đạt 12,47 tiêu chí/xã, tăng 0,26 tiêu chí/xã. Trong những tháng cuối năm 2021, huyện phấn đấu hoàn thành xã Khánh Xuân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 và các mục tiêu trong kế hoạch nông thôn mới của huyện.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của các cấp, ngành trong việc triển khai xây dựng nông thôn mới trong 8 tháng đầu năm 2021. Tuy nhiên, việc triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh 8 tháng qua vẫn còn hạn chế như: Tiến độ thực hiện các công trình hạ tầng còn chậm; việc triển khai các mô hình sản xuất chưa có chuyển biến rõ nét, đời sống người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19…Về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong những tháng cuối năm 2021, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các huyện, thành phố, các xã cần tập trung chỉ đạo, đặt quyết tâm cao nhất để hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2021; các sở, ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các huyện, sẵn sàng chuẩn bị các điều kiện để phân bổ nguồn kinh phí khi được trung ương phân bổ; các huyện, thành phố, các xã rà soát lại toàn bộ công việc còn lại phải thực hiện để tập trung cao độ việc chỉ đạo tổ chức thực hiện, đặc biệt, phải có kế hoạch cụ thể, chi tiết đối với các tiêu chí chậm, tiêu chí khó; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để huy động người dân cùng chung sức thực hiện các tiêu chí; quan tâm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu; phát huy vai trò của người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành không được chủ quan, lơ là, phải đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống dịch Covid-19./.

 

 

Nông Vân - Trung tâm VHTT&TT huyện