Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Họp thống nhất kết quả kiểm tra, rà soát diện tích Dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, Cáp treo Mẫu Sơn

Ngày 18/5, Đồng chí Hoàng Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp thống nhất kết quả kiểm tra, rà soát diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác thuộc Dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, Cáp treo Mẫu Sơn; Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn giai đoạn II; Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn giai đoạn III.

          Thực hiện Công văn số 964/STNMT-QLĐ ngày 30/4/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo các vướng mắc khó khăn trong bồi thường hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng và kiểm tra, rà soát xác định chính xác diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác các dự án, trong đó có Dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, Cáp treo Mẫu Sơn; Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn giai đoạn II; Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn giai đoạn III. UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức rà soát chi tiết từng thửa đất, đối chiếu trích đo với hồ sơ địa chính (bản đồ địa chính, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có)…); lập biểu chi tiết các thửa đất, lập biểu thống kê gửi Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện và Hạt kiểm lâm huyện đối soát…

          Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận cho ý kiến về việc rà soát hiện trạng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác thuộc Dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, Cáp treo Mẫu Sơn; Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn giai đoạn II; Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn giai đoạn III.

Đồng chí Hoàng Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện

kết luận cuộc họp

          Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị Công ty Mặt trời Mẫu Sơn và Trung tâm phát triển quỹ đất huyện tiếp tục rà soát về số liệu trích đo. Giao Phòng tài nguyên và môi trường huyện chuyển số liệu rà soát gửi Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và Hạt kiểm lâm huyện kiểm tra lại số liệu... Qua đó hoàn thiện hồ sơ kết quả kiểm tra, rà soát diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác thuộc Dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, Cáp treo Mẫu Sơn; Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn giai đoạn II; Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn giai đoạn III trình tỉnh theo quy định.

                             Nông Vân - Trung tâm VHTT&TT huyện