Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Khảo sát về tình hình, kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 trên địa bàn huyện

Ngày 09/6/2021, Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND huyện do đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi khảo sát với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện về tình hình, kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 trên địa bàn huyện.

 

IMG_2399.JPG

Đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND huyện phát biểu kết luận

 

Trong 5 tháng đầu năm 2021, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện là cơ quan Thường trực Văn phòng Điều phối nông thôn huyện đã tham mưu cho UBND huyện, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia huyện ban hành các văn bản, các chương trình gắn với công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện; phối hợp tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền qua các buổi họp thôn,sinh hoạt chi đoàn, chi hội; tuyên truyền bằng nhiều hình thứ sân khấu hóa tại xã Tú Mịch, Tam Gia, Sàn Viên; tuyên truyền qua loa truyền thanh của huyện của xã. Qua việc tuyên truyền chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân, nhiều hộ gia đình đã tham gia hiến đất để xây dựng các công trình của thôn bản, đóng góp công sức, tiền của để làm đường bê tông xi măng, nhà văn hóa; triển khai các chương trình dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đạt được hiệu quả tốt góp phần tăng thêm thu nhập cho người dân. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền huyện, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các xã, đến nay toàn huyện có 06/19 xã đạt  chuẩn nông thôn mới; 06/19 xã đạt 10 tiêu chí; 07/19 xã đạt từ 5-9 tiêu chí. 5 tháng đầu năm 2021, toàn huyện tăng 04 tiêu chí, trung bình đạt 12,32 tiêu chí/xã, tăng 0,11 tiêu chí/xã, nâng tổng số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới của huyện là 234 tiêu chí.

Tiếp đó, các thành viên trong Đoàn  khảo sát của Thường trực HĐND huyện đã tham gia ý kiến đề nghị  Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện làm rõ thêm như: Công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; công tác tuyên truyền, vận động, tập huấn; công tác phối hợp, kiểm tra, hướng dẫn các xã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; tham mưu phối hợp hướng dẫn xã Khánh Xuân duy trì các tiêu chí đã đạt; tuyên truyền Nhân dân đồng thuận thực hiện các tiêu chí chưa đạt để xã đạt chuẩn nông thôn đúng kế hoạch đề ra.

Kết luận tại buổi khảo sát, đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND huyện ghi nhận những kết quả trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong 5 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện. Đồng chí đề nghị Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cần nghiêm túc tiếp thu những ý kiến mà các thành viên trong Đoàn  khảo sát của Thường trực HĐND đã chỉ ra, bổ sung hoàn thiện báo cáo gửi Đoàn đúng thời gian; tiếp tục làm tốt công tác tham mưu UBND huyện thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị của huyện và UBND xã về công tác tuyên truyền, vận động, tập huấn công tác xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các xã thực hiện các tiêu chí đã đăng ký với huyện, đặc biệt là xã điểm xã Khánh Xuân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị của huyện rà soát các tiêu chí đã đạt chuẩn nông thôn mới, để lập hồ sơ, trình tỉnh thẩm định theo đúng quy định.

Trước đó, ngày 08/6/2021, Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND huyện đã có buổi khảo sát về tình hình, kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 tại xã Khánh Xuân./.

 

 

 

T/h: Trần Lương- Trung tâm VH,TT&TT Lộc Bình