Nhảy đến nội dung
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

Cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường huyện,đường nội thành

Submitted by Ban biên tập Huyện Lộc Bình on 3 April 2018

* Trình tự thực hiện:

- Tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét, kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả, sau đó chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xử lý;

- Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ và các điều kiện liên quan, trình lãnh đạo quyết định;

- Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND huyện, thành phố

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

 • Thành phần hồ sơ gồm:

 + Đối với công trình do UBND huyện, thành phố làm chủ đầu tư

- Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường huyện ( bản chính, theo mẫu )

- Quyết định phê duyệt dự án ( bản sao )

  + Đối với công trình của chủ đầu tư khác

- Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường huyện kèm theo phương án thi công đảm bảo giao thông, thời gian thi công (bản chính )

 -Bản cam kết tự di dời không đòi bồi thừơng khi tuyến đường được cải tạo nâng cấp.

- Quyết định phê duyệt dự án ( bản sao )

-  Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công trong đó có biện pháp tổ chức thi công, đảm bảo an toàn giao thông đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 -Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện,Thành phố

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND huyện, thành phố

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

* Lệ phí:  không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp thi công công trình (Phụ lục 1, Thông tư­ số  50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/ 2/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

* Yêu cầu ,điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

* Căn cứ pháp lý:

-Luật Giao thông đường bô số 23/2008/QH12ngày13/11/2008

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

- Thông tư­ số  50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/ 2/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.