A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HỌP ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THÁNG 6 NĂM 2024

Ngày 17/6/2024, UBND huyện Lộc Bình, tổ chức phiên họp Ủy ban nhân dân huyện tháng 6 năm 2024. Đồng chí Trịnh Tuấn Đông, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

          Trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND huyện đã nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh và của Huyện ủy; kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch, quyết định và đề ra các nhóm giải pháp để triển khai thực hiện đồng bộ các Nghị quyết, quyết định, nhiệm vụ của tỉnh, của huyện. Công tác chỉ đạo tổ chức sản xuất cơ bản đảm bảo đúng kế hoạch. Tổng diện tích gieo trồng cơ bản đạt và vượt so với tiến độ; diện tích gieo trồng cây lúa đạt 2.085,93 ha đạt 99,33% so với KH bằng 101,38% so với cùng kỳ; trồng rừng 576,6 ha, bằng 48,05 % kế hoạch và bằng 133,42% cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện ước thực hiện 6 tháng đầu năm được: 61.393 triệu đồng, đạt 75,31% so với dự toán tỉnh giao, đạt 60,46% so với Nghị quyết HĐND huyện giao, bằng 132,08% so với cùng kỳ; kết quả giải ngân kế hoạch vốn thực hiện các CTMTQG đến hết 30/6/2024 ước được 24.743,06 triệu đồng, đạt 17,21% so với kế hoạch vốn giao, đạt 23,05% kế hoạch vốn đã phân bổ. Tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của xã đạt chuẩn nông thôn mới, các tiêu chí đã đạt của các xã còn lại. Hoàn thành xây dựng xã Xuân Dương đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng xã Khánh Xuân đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Lĩnh vực văn hoá, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo; công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm; công tác cải cách hành chính, thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính công vụ được duy trì thực hiện theo quy định; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền, giải quyết tố cáo, kiến nghị được thực hiện theo quy định. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Đồng chí Trịnh Tuấn Đông, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại cuộc họp

          Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra một số khó khăn vướng mắc và đưa ra các giải pháp tháo gỡ để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong những tháng tiếp theo.

          Phát biểu Kết luận cuộc họp, đồng chí Trịnh Tuấn Đông, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị trong thời gian tới các phòng ban chuyên môn, cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn cần tập trung khắc phục những khó khăn, hạn chế còn tồn tại, thực hiện một số nhiệm vụ như: đẩy nhanh các chương trình, dự án nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; công tác GPMB; cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới; chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo; chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (giai đoạn 2021-2025). Đẩy nhanh tiến độ giải ngân, quyết toán vốn đầu tư, vốn sự nghiệp năm 2024. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo...

 

Hà Trang - Trung tâm VH, TT&TT Lộc Bình


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 1
Hôm nay : 302
Trong tháng : 23.582
Tất cả : 214.866