HĐND xã Tam Gia tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề)
Ngày 23/2/2024, HĐND xã Tam Gia tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kỳ họp có đồng chí Lý Thị Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy. Đồng chí Chu Văn Lợi, Bí thư Đảng ủy xã và các đại biểu HĐND xã. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng ...
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HỌP THÁNG 02 NĂM 2024
Ngày 21/02/2024, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp đánh giá tình hình, kết quả hoạt động tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2024. Dự và chỉ đạo có đồng chí Hoàng Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó ...
HĐND xã Khánh Xuân Tổ chức kỳ họp thứ mười, khoá II, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày 21/12/2023, HĐND xã Khánh Xuân tổ chức kỳ họp thứ mười khoá II (kỳ họp cuối năm) nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí đại biểu HĐND huyện bầu tại xã có đồng chí Hoàng Hồng Điệp, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT huyện ...
Giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn huyện
Ngày 03/10/2023, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện do đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát chuyên đề về về tình hình thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn huyện Lộc Bình từ 01/01/2021 đến ...
Tổ đại biểu số 1 HĐND huyện Tiếp xúc cử tri cụm xã Đồng Bục thị trấn Lộc Bình, xã Khánh Xuân
Ngày 04/10/2023, tại UBND xã Đồng Bục, Tổ đại biểu số 1 HĐND huyện Lộc Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm: Đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hoàng Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hoàng Hồng Điệp, Ủy viên ...
HĐND huyện họp thường kỳ tháng 9 năm 2023
Ngày 21/9/2023, đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2023. Dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân huyện; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Các Tổ trưởng Tổ đại ...
Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tổ chức Họp Ban quý III năm 2023
Chiều ngày 19/9/2023, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tổ chức Họp Ban quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023. Đồng chí Phương Thị Mừng, Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện chủ trì cuộc họp. Đồng chí Phương Thị Mừng, Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện phát biểu kết luận   Tại ...
Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện: Giám sát chuyên đề về Tình hình, kết quả thực hiện chính sách pháp luật trong công tác Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư một số Dự án trên địa bàn huyện Lộc Bình.
Ngày 14/9/2023, Đoàn giám sát giám sát của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện do đồng chí Phương Thị Mừng, Trưởng Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện làm trưởng Đoàn đã thực hiện Giám sát chuyên đề về công tác Giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện đối với Phòng Tài nguyên và ...
Giám sát chuyên đề về tình hình, kết quả thực hiện công tác xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số đối với Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện; Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.
Ngày 24/8/2023, Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện do đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ  tịch Hội đồng nhân dân huyện, Phó Trưởng đoàn đã có buổi giám sát chuyên đề về tình hình, kết quả thực hiện công tác xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số ...
Hội đồng nhân dân huyện tổ chức Phiên họp tháng 8 năm 2023
Ngày 23/8/2023, đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tháng 8 năm 2023. Dự có lãnh đạo các Ban HĐND huyện; UBND huyện; UBMTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện. Trong ...
Giám sát chuyên đề về tình hình, kết quả thực hiện công tác xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số trên địa bàn thị trấn Na Dương
Ngày 15/8/2023, Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện do đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ  tịch Hội đồng nhân dân huyện, Phó Trưởng đoàn đã có buổi giám sát chuyên đề về  tình hình, kết quả thực hiện công tác xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số ...
HĐND xã Lợi Bác: Tổ chức Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 (kỳ họp thứ bảy) HĐND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày 25/7/2023, HĐND xã Lợi Bác tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 (Kỳ họp thứ bảy) HĐND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đại biểu HĐND huyện được bầu tại địa bàn xã. Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy ...
HĐND xã Mẫu sơn tổ chức Kỳ họp kỳ họp thứ bẩy HĐND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày 24/7/2023, HĐND xã Mẫu sơn tổ chức kỳ họp thứ bẩy HĐND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự kỳ họp có đồng chí: Hoàng Văn Thuận, Phó bí thư thường trực Huyện ủy; các đồng chí đại biểu HĐND huyện bầu tại địa bàn xã Mẫu Sơn. Tại kỳ họp, HĐND xã Mẫu Sơn đã thông qua các dự thảo Báo cáo của UBND ...
HĐND xã Hữu Khánh tổ chức kỳ họp thứ bẩy khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày 21/7/2023, HĐND xã Hữu Khánh tổ chức kỳ họp thứ bẩy khóa XX, nhiệm 2021-2026. Dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Văn Thuận, Phó Bí thư  Thường trực Huyện ủy; đại biểu HĐND huyện bầu tại địa bàn xã Hữu Khánh. Tại kỳ họp, HĐND xã Hữu Khánh đã thông qua các dự thảo Báo cáo, Tờ trình của UBND xã; Thông ...
HĐND HUYỆN LỘC BÌNH TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 11
Trong hai ngày 18 – 19/07/2023, HĐND huyện Lộc Bình tổ chức kỳ họp thứ 11, khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy.   Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm ...
HĐND thị trấn Lộc Bình tổ chức kỳ họp thứ tám, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày 21/07/2023, HĐND thị trấn Lộc Bình tổ chức kỳ họp thứ tám, khóa XX, nhiệm 2021-2026. Dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hoàng Hồng Điệp, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy. Tại kỳ họp lần này, HĐND thị trấn ...

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 1
Hôm nay : 288
Trong tháng : 47.820
Tất cả : 47.889