A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ TAM GIA, NHIỆM KỲ 2024 – 2029

Ngày 15/04/2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tam Gia tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ xã nhiệm kỳ 2024 - 2029. Dự Đại hội có đồng chí Vy Văn Bông, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND - UBND, các ban ngành đoàn thể xã.

Các đại biểu về dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tam Gia nhiệm kỳ 2024-2029

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ xã Tam Gia đã kịp thời tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội MTTQ cấp trên và Nghị quyết nhiệm kỳ 2019-2024 đã đề ra là 09 chỉ tiêu trong đó hoàn thành tốt là 05 chỉ tiêu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 04 chỉ tiêu. Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát huy vai trò MTTQ, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp thống nhất hành động; góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; tham gia xây dựng chính quyền; phát huy dân chủ ở, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", cuộc vận động“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, gắn với "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đời sống Nhân dân nâng lên, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các chính sách an sinh xã hội, được quan tâm tổ chức thực hiện..., góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được quan tâm. Ban công tác mặt trận khu dân cư được củng cố; công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác MTTQ từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

          Nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Gia tiếp tục kế thừa và phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên, thông qua các hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên, tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành pháp luật. Tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, hướng mạnh các hoạt động về khu dân cư để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thi đua lao động động sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn an ninh trật tự. Thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân. Củng cố, xây dựng tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ mục tiêu kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã.

Đồng chí Vy Văn Bông, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vy Văn Bông, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ủy ban MTTQ xã Tam Gia đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đề nghị, nhiệm kỳ tới, Ủy ban MTTQ xã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm khơi dậy và phát huy tối đa nội lực các tầng lớp Nhân dân; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, hướng tới mục tiêu chung giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tam Gia, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội

Tại Đại hội đã hiệp thương cử 33 Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tam Gia, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đồng chí Hoàng Văn Chi, tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tam Gia khóa XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội MTTQ huyện Lộc Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Dịp này, đã có 03 tập thể và 02 cá nhân được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND xã vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác MTTQ xã, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 

Hà Trang – Trung tâm VH, TT & TT huyện


Tác giả: Hà Trang, Trung tâm VH, TT và TT huyện

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 5
Hôm nay : 904
Trong tháng : 22.410
Tất cả : 143.210