A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HUYỆN ỦY LỘC BÌNH GIAO BAN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH SỐ 11 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ CỦA HUYỆN NĂM 2023

Ngày 04/01/2024, đông chí Đoàn Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lộc Bình, đồng chí Hoàng Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị Giao ban thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị và công tác giải quyết đơn thư của huyện năm 2023.

Trong năm 2023, Huyện ủy Lộc Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc huyện thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân cũng như Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện được thực hiện theo đúng quy định và đạt được những kết quả tích cực, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo công bằng và lợi ích chính đáng của người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Kết quả trong năm 2023, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã chủ trì tiếp 06 cuộc/13 lượt công dân theo quy định; Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn thực hiện tiếp 23 cuộc/24 lượt công dân, nội dung chủ yếu công dân phản ánh về đất đai và một số nội dung liên quan đến chế độ chính sách. Đối với chính quyền, Chủ tịch UBND huyện tiếp 24 cuộc/330 lượt công dân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp định kỳ 351 cuộc/351 lượt công dân. Công tác giải quyết đơn thư được chỉ đạo kịp thời, toàn huyện đã tiếp nhận 564 đơn (giảm 150 đơn so với cùng kỳ), đã giải quyết đơn khiếu nại đạt tỷ lệ 96%; giải quyết tố cáo đạt tỷ lệ 100%; giải quyết các kiến nghị đạt trên 85%.

Hội nghị đã cùng thảo luận để làm rõ những tồn tại, hạn chế về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết kiếu nại, tố cáo của một số cấp ủy cơ sở chưa kịp thời; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị còn chưa chặt chẽ; số lượng đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh vẫn còn tồn nhiều, nhất là trong lĩnh vực về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng; trong công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số số cấp ủy còn chậm, chưa phân công rõ người, rõ việc; còn tình trạng khiếu kiện vượt cấp; thời hạn giải quyết đơn thư vẫn còn một số vụ việc chưa kịp thời.....

 

Dong chi Doan Thu Ha. Uy vien BTV Tinh uy. Bi thu Huyen uy Loc Binh.jpg

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lộc Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Để phát huy những kết quả đã đạt được cũng như kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lộc Bình yêu cầu: Các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát hơn đối với việc thực hiện công tác tiếp, đối thoại, xửa lý những phản ánh, kiến nghị của công dân theo đúng quy định; kịp thời chỉ đạo xử lý các vụ việc phát sinh thuộc địa bàn phụ trách; chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, đặc biệt là các quy định về công tác quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý đầu tư xây dựng; khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong thực hiện việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, làm tốt công tác vận động quần chúng, vận động cá biệt; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giám sát các địa bàn, lĩnh vực phức tạp phát sinh nhiều đơn thư gắn với xem xét trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là vai trò của người đứng đầu trong xử lý, giải quyết các vụ việc; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, không để phát sinh khiếu kiện đông người, vượt cấp, phức tạp, kéo dài gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự; tập trung giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền hoặc do cấp trên chuyển; tiếp tục tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra đảng ủy các xã, thị trấn, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc Quy định số 11 của Bộ Chính trịtiếp tục quan tâm, chăm lo, có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng, phương pháp; rà soát, bố trí cán bộ có đầy đủ năng lực, trách nhiệm cao để thực hiện nhiệm vụ trực tiếp tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; kiêm quyết tập trung xử lý dứt điểm những vụ việc kéo dài gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

 

Tin, ảnh: Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 3
Hôm nay : 90
Trong tháng : 26.691
Tất cả : 110.010