A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HUYỆN ỦY LỘC BÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM

Ngày 20/6/2024, Huyện ủy Lộc Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Đoàn Thu Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Huyện uỷ Lộc Bình dự và chỉ đạo Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức xây dựng đảng. Ban Tổ chức Huyện ủy đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy huyện và hướng dẫn các cấp ủy cơ sở thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm; kịp thời kiện toàn các chức danh thuộc diện Ban Thượng vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cấp huyện và cấp cơ sở đúng quy định. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, đã tổ chức kết nạp được trên 100 Đảng viên mới, chú trọng phát triển Đảng trong học sinh và doanh nghiệp.

Trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 77-NQ/TU, ngày 25/5/2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy được triển khai kịp thời ngay từ đầu năm, đã có 48 lượt các đồng chí Uỷ viên Ban Thương vụ Tỉnh ủy phụ trách địa bàn và Uỷ viên Ban Chấp hành Đảnh bộ tỉnh, cán bộ, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh phụ trách theo dõi hỗ trợ xã, thị trấn đã xuống cơ sở để nắm tình hình, định hướng cho cơ sở; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cán bộ, lãnh đạo quản lý các phòng, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện đắc thực hiện được 357 lượt xuống thôn, khu phố phụ trách dự họp, dự sinh hoạt chi bộ và nắm tình hình; các đồng chí cán bộ, công chức, công an xã, người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn thực hiện được 2.198 lượt/631 đồng chí xuống địa bàn thôn, khu phố, hộ gia đình được phân công phụ trách, theo dõi, hỗ trợ. Các xã, thị trấn lựa chọn được 22 mô hình và 235 phần việc, công trình gắn với thực tiễn cơ sở, xây dựng nông mới, mô hình phát triển sản xuất nông – lâm nghiệp, công tác giải phóng mặt bằng, hiến đất, làm đường giao thông nông thôn, các mô hình tự quản an ninh trật tự. Đến nay đã có 8/22 mô hình đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch năm, 82/235 công trình, phần việc đã hoàn thành kế hoạch năm, các mô hình, phần việc còn lại đang thực hiện đảm bảo tiến độ.

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lộc Bình phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đoàn Thu Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lộc Bình đề nghị Ban Tổ chức Huyện ủy, các tổ chức Đảng trực thuộc huyện cần tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 162-NQ/TU ngày 22/5/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, các lực lượng tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2024 – 2030; phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng chi bộ “4 tốt”; tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên; tăng cường thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quản lý cán bộ, quản lý tài liệu mật; chủ động nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và có những biện pháp, giải pháp ngăn ngừa đối với các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến tự chuyển hóa; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý cấp huyện và cơ sở; kịp thời sắp xếp, tổ chức bộ máy cán bộ để chuẩn bị đầy đủ điều kiện tiêu chuẩn về nhân sự nhiệm kỳ 2025 – 2030; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 77-NQ/TU, ngày 25/5/2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy phân công cấp ủy viên, lãnh đạo, quản lý các cấp phụ trách, theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố, hộ gia đình; chú trọng thực hiện các mô hình, công trình, phần việc đã đăng ký trong năm 2024; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cán bộ, công tác xây dựng đảng. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức, phương pháp, kỹ năng trong thi hành công vụ; chủ động rà soát phân tích, đánh giá tổng thể công tác cán bộ từ huyện đến cơ sở, đội ngũ lãnh đạo, quản lý để làm tốt công tác xây dựng và quy hoạch cán bộ, cán bộ chủ chốt, quan tâm cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số; tiếp tục nâng cao tính nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, cấp ủy cơ sở để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, gương mẫu vì công việc chung toàn tâm, toàn ý cho dân, cho Đảng.

 

 

Lâm Anh – Hà Trang - Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình


Tác giả: Lâm Anh – Hà Trang

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 3
Hôm nay : 343
Trong tháng : 23.623
Tất cả : 214.907