A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐẢNG VIÊN MỚI, LỚP THỨ NHẤT, NĂM 2024

Ngày 08/04/2024, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, lớp thứ nhất năm 2024. Dự và khai giảng lớp học có đồng chí Lê Văn Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy.

Đồng chí Lê Văn Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện phát biểu Khai giảng lớp học

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện nhấn mạnh: Khóa bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới lớp thứ nhất năm 2024 là đợt học tập cần thiết và bắt buộc đối với các đảng viên mới kết nạp, đây là cơ hội để các học viên được nghiên cứu sâu hơn về chủ trương, đường lối của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới, thời cơ và vận hội mới, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp các đảng viên mới nâng cao lý luận chính trị, nắm và hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên, từ đó xây dựng kế hoạch tiếp tục tự phấn đấu, rèn luyện để đủ điều kiện và được công nhận đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Để hoàn thành các nội dung, chương trình của lớp học, đồng chí đề nghị các học viên học tập một cách tích cực, nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ nội dung bài giảng được truyền đạt; chấp hành tốt nội quy, quy chế lớp học. Đối với giảng viên, luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, khả năng của mình để truyền đạt các nội dung đến học viên một cách dễ hiểu, đầy đủ, thực chất và cần gắn nội dung bài.

Các đại biểu và đảng viên mới dự lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, lớp thứ nhất năm 2024

Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, lớp thứ nhất năm 2024 có 75 học viên, đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc huyện. Trong thời gian học tập 07 ngày, từ ngày 08/04 đến 16/04/2024, các học viên được truyền đạt 10 bài với những nội dung cơ bản như: Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phát triển giáo dục đào tạo; khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và 01 chuyên đề tình hình địa phương. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả học tập; đồng thời qua khóa học nhằm giúp cho các tổ chức cơ sở Đảng xem xét, đề nghị công nhận các học viên là đảng viên chính thức sau 01 năm phấn đấu, rèn luyện.

Hà Trang - Trung tâm VH, TT&TT Lộc Bình


Tác giả: Hà Trang, Trung tâm VH, TT và TT huyện

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 2
Hôm nay : 925
Trong tháng : 22.431
Tất cả : 143.231