A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Khánh Xuân

Chiều 07/5/2024, đoàn công tác của Thường trực Huyện ủy Lộc Bình do đồng chí Đoàn Thu Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lộc Bình làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Khánh Xuân về kết quả thực hiện quy định số 11-Qđi/TW ngày 18/2/2018 về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tôc cáo; công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo báo cáo, xã Khánh Xuân hiện nay đang thực hiện đồng thời các nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu và giải phóng mặt bằng 02 dự án trọng điểm của tỉnh. Từ đầu năm 2024 đến nay, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã đã đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, huyện về các chủ trương, các giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 đã được huyện ủy phê duyệt; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn xã, 100% các hộ gia đình bị ảnh hưởng đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng; công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng cao;

Từ đầu năm 2024 đến nay, cấp ủy, chính quyền xã tổ chức tiếp công dân được 36 lượt, trong đó: Bí thư Đảng ủy xã tiếp 08 lượt theo định kỳ; Chủ tịch HĐND xã 04 lượt; chủ tịch UBND xã 24 lượt, nội dung chủ yếu tiếp công dân liên quan đến lĩnh vực đất đai. Trong công tác giải quyết đơn thư đã tiếp nhận được 12 đơn, trong đó có 03 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã nay đã hòa giải xong; 09 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của xã, UBND xã đã chuyển hồ sơ lên Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn xem xét giải quyết.  

Đối với công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã bước đầu đạt được những kết quả nhất định người dân đã nhận thức được xây dựng nông thôn mới phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và phù hợp với thực tế địa phương; trong quá trình xây dựng nông thôn mới, bộ mặt của xã đã có sự chuyển biến rõ rệt, chất lượng cở sở hạ tầng trên địa bàn xã được nâng lên; thu nhập và đời sống của nhân dân được cải thiện, nâng cao.

Tại buổi làm việc các thành viên trong đoàn công tác của huyện đã có những ý kiến đề nghị Đảng ủy xã làm rõ hơn về: Việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất; giảm tỷ lệ hộ nghèo trong thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu; việc triển khai các tiêu chí để xây dựng “thôn thông minh”; công tác giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia và vốn xây dựng cơ bản; việc duy trì và phát triển Tổ hợp tác và Hợp tác xã; việc phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp, sản phẩm OCOP; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà văn hóa thôn; việc duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới nâng vao và thôn kiểu mẫu....

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy kết luận buổi làm việc

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đoàn Thu Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy đề nghị Đảng ủy xã tiếp thu các ý kiến mà các thành viên trong đoàn công tác của huyện đã chỉ ra để triển khai thực hiện. Đồng chí yêu cầu, Đảng ủy xã tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 đã đăng ký với huyện; tập trung các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất nông – lâm nghiệp, tập trung vào các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị; nâng cao chất lượng, mở rộng về số lượng, mẫu mã thương hiệu sản phẩm OCOP; duy trì và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã, phát triển nhanh các Tổ hợp tác để hỗ trợ, tạo việc làm sinh kế cho nhân dân trên địa bàn; đẩy nhanh công tác giải ngân vốn  các chương trình mục tiêu; tiếp tục thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh công tác CCHC, thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn; quan tâm đến công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở; chỉ đạo làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư ngay từ cơ sở, tránh để phát sinh các vụ việc phức tạp, khiếu nại vượt cấp; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa trong xây dựng NTM kiểu mẫu; rà soát, đánh giá lại kết quả, các tiêu chí trong xây dựng NTM kiểu mẫu; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm tình hình và phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên và thực hiện có hiệu quả chi bộ “4 tốt”; quan tâm công tác phát triển đảng viên mới và phát huy tính nêu gương của cán bộ, đảng viên; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết số 77-NQ/TU, ngày 25/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; quán triệt thực hiện nghiêm túc theo Quy định số 2871-QĐ/HU, ngày 22/3/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về trách nhiệm, quyền hạn cấp ủy viên, lãnh đạo, quản lý các cấp phụ trách, theo dõi, hỗ trợ xã, thị trấn, thôn, khu phố, hộ gia đình

 

 

Tin, ảnh: Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình


Tác giả: Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 2
Hôm nay : 95
Trong tháng : 17.172
Tất cả : 173.687