A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3

Ngày 19/3/2024, đồng chí Hoàng Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp thường kỳ Thường trực HĐND huyện để đánh giá  tình hình, kết quả hoạt động của HĐND huyện quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024.

Trong quý I, Hội đồng nhân dân và các cơ quan của HĐND huyện đã ban hành và triển khai các chương trình, kế hoạch công tác để chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các hoạt động của HĐND huyện năm 2024 theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra. Chỉ đạo, tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND huyện để thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; tổ chức 01 phiên giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND huyện theo kế hoạch. Chỉ đạo, tổ chức 05 cuộc kiểm tra, 02 cuộc giám sát chuyên đề theo kế hoạch, quy trình thực hiện đảm bảo các quy định của pháp luật. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật tại địa phương; giám sát việc thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị của các Đoàn giám sát; giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; giám sát đối với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 đã được Tỉnh ủy phê duyệt; giám sát những vấn đề bức xúc, nổi lên trong đời sống kinh tế - xã hội của địa phương được nhiều đại biểu HĐND huyện và cử tri quan tâm. Qua kiểm tra, giám sát đã góp phần thúc đẩy việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện nhằm phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Thực hiện tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân theo quy định của pháp luật. Tham gia các hoạt động thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà các tập thể, cá nhân nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 theo kế hoạch của huyện; thực hiện nghỉ Tết, trực Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 theo quy định Chỉ đạo, điều hòa các Ban HĐND huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện triển khai các hoạt động giám sát, khảo sát, công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Đồng chí Hoàng Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận phiên họp

 

Kết luận phiên họp, đồng chí Hoàng Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Trong quý II năm 2024, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo, điều hành các cơ quan của HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn được giao; Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện đổi mới nội dung, phương thức tổ chức kỳ họp HĐND huyện đảm bảo dân chủ, khoa học, phát huy vai trò của đại biểu trong hoạt động giám sát, chất vấn tại kỳ họp; Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban, các Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND huyện để tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo quy trình theo quy định của pháp luật. Tập trung chỉ đạo các cơ quan của HĐND huyện giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát; Đa dạng các hình thức kiểm tra, giám sát, khảo sát. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát, khảo sát; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm minh đối với những cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát không thực hiện hoặc thực hiện không đúng yêu cầu trong nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát; Các Ban HĐND huyện chủ động triển khai kế hoạch thực hiện chương trình hoạt động năm 2024 của Ban theo lĩnh vực được phân công phụ trách; Các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện thực hiện tốt các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; Chỉ đạo các cơ quan hữu quan thực hiện tốt các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của HĐND theo các văn bản quy định.

 

Tin, ảnh: Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình


Tác giả: Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 5
Hôm nay : 150
Trong tháng : 26.751
Tất cả : 110.070