A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

LỘC BÌNH HỌP BAN CHỈ ĐẠO SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

Ngày 23/02/2024, đồng chí Đoàn Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lộc Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Lộc Bình chủ trì cuộc Họp quán triệt, triển khai, thống nhất các nội dung thực sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Lộc Bình, giai đoạn 2023 - 2025.

Thực hiện chủ trương của Đảng và các văn bản hướng dẫn của cấp trên về sắp xếp Đơn vị hành chính cấp xã nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước. Năm 2024, huyện Lộc Bình thực hiện triển khai sắp xếp sáp nhập xã Tam Gia và xã Tĩnh Bắc, thông qua việc sắp xếp ĐVHC cấp xã Tam Gia và xã Tĩnh Bắc sẽ tạo sự thay đổi tích cực và tập trung được nguồn lực, phát huy tiềm năng phát triển của địa phương, phù hợp với yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, góp phần nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính; bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Sau sắp xếp, các ĐVHC cấp xã có thêm điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.Đồng thời thông qua việc sắp xếp ĐVHC sẽ tạo điều kiện tập trung huy động nguồn lực cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hoàn thiện các thiết chế văn hoá, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. 

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung thảo luận về việc lấy ý kiến cử tri trên địa bàn xã Tam Gia, xã Tĩnh Bắc; phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo; Lộ trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; thống nhất tên gọi sau sáp nhập; nội dung, hình thức tuyên truyền; trình HĐND các cấp về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã...

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểuPhát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đoàn Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Lộc Bình đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo của huyện chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực phân công phụ trách từng xã, từng thôn cụ thể; chủ động chỉ đạo tổ chức thực hiện sát sao đối xã Tam Gia, Tĩnh Bắc để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ sắp sếp đơn vị hành chính theo lộ trình đề ra. Các Ban xây dựng Đảng của huyện tiếp tục chỉ đạo Chi bộ Văn hóa thể thao và truyền thông huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền sắp xếp đơn vị hành chính đối với xã Tam Gia và xã Tĩnh Bắc; đưa đội dung tuyên truyền sắp xếp đơn vị hành chính vào sinh hoạt chuyên đề định kỳ tại các chi bộ trực thuộc Huyện ủy và chi bộ các xã, thị trấn để tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn toàn huyện nói chung, đặc biệt là cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã Tam Gia, Tĩnh Bắc nói riêng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị xã hội  tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền đoàn viên, hội viên và  và nhân dân tạo sự đồng thuận  thống nhất cao từ nhận thức cho đến thực hiện.  HĐND huyện hướng dẫn HĐND xã Tam Gia, Tĩnh Bắc tổ chức kỳ họp chuyên đề chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo quy trình, đảo bảo chặt chẽ về trình tự, hồ sơ, thủ tục. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn  căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được phân công; chủ động tổ chức, triển khai thực hiện  tốt nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đảm bảo dân chủ khách quan, trong đó chỉ đạo UBND xã Tam Gia, Tĩnh Bắc tổ chức lấy ý kiến cử tri đạt kết quả tốt nhất và trình HĐND huyện theo quy định…

 

LÝ LÊ- Trung tâm VH,TT và TT huyện


Tác giả: Lý Lê, Trung tâm VH, TT và TT huyện

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 4
Hôm nay : 109
Trong tháng : 26.710
Tất cả : 110.029