A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Bình làm việc với Đảng ủy thị trấn Lộc Bình

Sáng ngày 05/07/2024, Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra chuyên đề đối với Tập thể Đảng ủy thị trấn Lộc Bình và đánh giá kết quả thực hiện các nội dung kiểm tra theo Quyết định số 3791-QĐ/HU ngày 11/6/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Bình. Đồng chí Lý Thị Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì buổi làm việc.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn đã tập chung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền triển khai quán triệt các Chỉ thị Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân. Chủ động xây dựng các Kế hoạch để thực hiện việc đẩy mạnh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; việc phân công cấp ủy viên, lãnh đạo, quản lý các cấp phụ trách, theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố, hộ gia đình; việc đẩy mạnh phát triển đảng và quản lý đảng viên ở thôn, tổ dân phố và trong các đơn vị kinh tế tư nhân, giai đoạn 2021-2025. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục có chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên được nâng lên. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; 100% các đảng viên có bản cam kết phấn đấu rèn luyện hàng năm; năm 2023: kết quả xét 2.370/2.608 hộ đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”, bằng 90,8% số hộ, đạt 100 chỉ tiêu được giao; số hộ gia đình được đảng viên phụ trách theo dõi, hỗ trợ là 2608/2608 hộ, đạt tỷ lệ 100%.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, thực hiện Nghị quyết số 77-NQ/TU, ngày 25/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian qua; công tác kết nạp đảng, phát triển đảng viên...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lý Thị Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đề nghị Đảng ủy thị trấn Lộc Bình tiếp tục trung, quan tâm chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phát huy vai trò nòng cốt, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường triển khai thực hiện Nghị quyết số 77-NQ/TU, ngày 25/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân công cấp ủy viên, lãnh đạo, quản lý các cấp phụ trách, theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố, hộ gia đình; tiếp tục quan tâm kết nạp đảng viên, đặc biệt là Đảng viên trong doanh nghiệp.

 

Hà Trang - Trung tâm VH, TT&TT Lộc Bình


Tác giả: Hà Trang, Trung tâm VH, TT và TT huyện

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 3
Hôm nay : 359
Trong tháng : 23.639
Tất cả : 214.923