A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HUYỆN ỦY LỘC BÌNH GIAO BAN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH SỐ 11 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ CỦA HUYỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Ngày 27/6/2024, đồng chí Hứa văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Trịnh Tuấn Đông, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị Giao ban thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị và công tác giải quyết đơn thư của huyện 6 tháng đầu năm 2024.

Toàn cảnh đại biểu dự hội nghị

 

Trong 6 tháng đàu năm 2024, Huyện ủy Lộc Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc huyện thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân cũng như Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện được thực hiện theo đúng quy định và đạt được những kết quả tích cực, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo công bằng và lợi ích chính đáng của người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Kết quả trong 6 tháng, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã chủ trì tiếp 02 cuộc/05 lượt công dân theo quy định nội dung chủ yếu công dân phản ánh về đất đai và một số nội dung liên quan đến chế độ chính sách. Đối với chính quyền, Chủ tịch UBND huyện tiếp 11 cuộc/131 lượt công dân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp định kỳ 235 cuộc/235 lượt công dân. Công tác giải quyết đơn thư được chỉ đạo kịp thời, Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp, UBND các cấp tiếp nhận 342 đơn phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, đã giải quyết đạt tỷ lệ 90%. UBND huyện tổ chức đối thoại với công dân được 15 cuộc, nội dung đối thoại liên quan đến việc giải quyết khiếu nại của công dân; đối thoại và tổ chức bốc thăm nhận đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án; đối thoại trao đổi, giải thích đối với các ý kiến của công dân...Qua đối thoại, các cơ quan đã lắng nghe ý kiến của người dân, đồng thời hướng dẫn, giải thích các quy định pháp luật có liên quan đến nội dung khiếu nại, kiến nghị của công dân tại buổi đối thoại.

Hội nghị đã cùng thảo luận về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân để làm rõ những tồn tại, hạn chế; tiến độ, thời gian giải quyết đơn thư đề nghị, kiến nghị phản ánh của công dân...

Đồng chí Hứa văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện kết luận hội nghị

 

Để phát huy những kết quả đã đạt được cũng như kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại Hội nghị, đồng chí Hứa văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: Bí thư cấp ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị; Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, gắn với thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; các Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; Bí thư Huyện ủy tại các Hội nghị giao ban định kỳ về thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW; tập trung đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động có trọng tâm, trọng điểm, phương pháp tuyên truyền giáo dục, vận động phù hợp, giải thích chế độ, chính sách pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện; duy trì nghiêm túc việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan hành chính trong việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật.

 

Tin, ảnh: Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình


Tác giả: Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 7
Hôm nay : 400
Trong tháng : 23.680
Tất cả : 214.964