A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆNCÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA QUÝ I, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2024

Sáng ngày 24/04/2024, Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Lộc Bình tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) quý I và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện quý II năm 2024. Đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Lộc Bình chủ trì hội nghị.

Theo đó, tình hình giải ngân kế hoạch vốn các CTMTQG trong năm 2024, tổng kế hoạch vốn năm 2024 đã phân bổ là 107.337,5 triệu đồng, tính đến hết 16/04/2024 đã giải ngân 11.547,28 triệu đồng, đạt 10,76% kế hoạch. Trong đó: Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: kế hoạch vốn năm 2024 đã phân bổ là 89.587,54 triệu đồng, đã giải ngân 8.807,91 triệu đồng, đạt 9,83% kế hoạch; chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: kế hoạch vốn năm 2024 đã phân bổ là 9.430 triệu đồng, đã giải ngân 2.739,37 triệu đồng, đạt 29,05% kế hoạch.

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị các thành viên trong BCĐ cũng như các phòng ,ban chuyên môn và các xã, thị trấn đã chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các Chương trình. Để khắc phục những khó khăn vướng mắc nhằm triển khai thực hiện tốt 03 CTMTQG trên địa bàn. BCĐ cũng đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2024 gồm: Tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực; các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn là thành viên của BCĐ nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị cũng như của cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện hiểu mục đích, ý nghĩa của các chương trình…

Đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ thực hiện các CTMTQG huyện Lộc Bình phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ thực hiện các CTMTQG huyện Lộc Bình đề nghị: Đối với các dự án đã được phân bổ vốn năm 2024, đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương đôn đốc các nhà thầu tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, khi có khối lượng hoàn thành tiến hành nghiệm thu thanh toán để giải ngân nguồn vốn. Phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý, giải quyết tốt các vấn đề liên quan trong quá trình thi công, giải ngân các nguồn vốn, đặc biệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn, cơ quan đơn vị được giao làm chủ đầu tư tiến hành rà soát, đăng ký nhu cầu sự nghiệp từng chương trình, dự án gửi về cơ quan thường trực.

 

Hà Trang - Trung tâm VH, TT&TT Lộc Bình


Tác giả: Hà Trang, Trung tâm VH, TT và TT huyện

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 2
Hôm nay : 925
Trong tháng : 22.431
Tất cả : 143.231