A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND huyện họp chỉ đạo tăng cường thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06 năm 2024

Ngày 16/4/2024, đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp chỉ đạo tăng cường thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06 năm 2024.

Theo báo cáo của huyện, hiện chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của huyện đạt 83%, xếp thứ 09/11 huyện, thành phố; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của huyện Lộc Bình đạt 83.73%, xếp thứ 10/11 huyện, thành phố. Trong công tác chuyển đổi số luôn được quan tâm, đẩy mạnh thực hiện, việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị mang lại nhiều hiệu quả thiết thực; triển khai và ứng dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice mang lại hiệu quả tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành; trang thông tin điện tử cấp huyện đăng tin bài, cập nhật văn bản chỉ đạo và điều hành kịp thời; các hội nghị truyền hình trực tuyến cơ bản về chất lượng, hình ảnh, âm thanh tốt, an toàn thông tin được đảm bảo; triển khai phát triển kinh tế số, xã hội số bước đầu có kết quả. Đối với công tác triển khai thực hiện Đề án 06 đã được tăng cường đẩy mạnh, chú trọng quán triệt nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Đề án 06 trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Tổ Công tác thực hiện Đề án 06 huyện thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn triển khai Đề án theo đúng lộ trình. Các nhiệm vụ của Đề án cơ bản được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ nhất là đối với các dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tiếp đó, các thành viên dự họp đã tập trung thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ về cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06 trên địa bàn huyện như: Hình thức tuyên truyền về công tác cải cách hành chính chưa phong phú, đa dạng, chưa có nhiều giải pháp, sáng kiến mới về thực hiện công tác cải cách hành chính được áp dụng trên địa bàn; hồ sơ thủ tục hành chính do UBND cấp huyện tiếp nhận và giải quyết trong năm vẫn còn hồ sơ chậm hạn; thực hiện thanh toán trực tuyến chưa đạt yêu cầu đề ra; tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của Bộ phận một cửa cấp huyện và cấp xã còn thấp; hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin ở một số xã chưa đồng bộ; hạ tầng viễn thông phục vụ chuyển đổi số tại một số xã còn thiếu; nguồn nhân lực chất lượng cao về thông tin, truyền thông, chuyển đối số còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu cả về số lượng, chất lượng; nhận thức, hiểu biết, kỹ năng số của người dân vẫn còn hạn chế; việc triển khai thực hiện các “Mô hình điểm” về Đề án 06 các đơn vị chưa triển khai thực hiện quyết liệt, kết quả đạt được chưa cao; thông tin thẻ BHYT chưa được tích hợp lên ứng dụng VNeID...

 

Đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thời gian tới cần tích cực, chủ động nghiên cứu đưa ra các sáng kiến, giải pháp mới để nâng cao chất lượng công tác CCHC trên địa bàn; chủ động trong việc đưa ra hình thức tuyên truyền cải cách hành chính một cách sáng tạo, mới mẻ, thiết thực; quan tâm giữ vững các các tiêu chí thành phần đạt điểm tối đa; phấn đấu 100% thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã đều được giải quyết sớm và đúng hẹn; phấn đấu giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập; phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ; phấn đấu 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tiết kiệm kinh phí được phân bổ để thực hiện tự chủ tài chính; 100% hồ sơ được cập nhật, xử lý, giải quyết đầy đủ, đúng quy định; phấn đấu đạt 100% các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của HĐND huyện giao; xây dựng các chuyên mục, chuyên trang về CCHC, đặc biệt là cải cách TTHC; đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về bản chất, nội dung, tầm quan trọng của chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; triển khai các kế hoạch phát triển chính quyền số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư trang thiết bị, nâng cấp, hiện đại hóa hạ tầng CNTT; đẩy mạnh thanh toán điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thanh toán không tiền mặt trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý an toàn, an ninh mạng, phòng chống các hoạt động tấn công, thâm nhập vào các hệ thống quản lý, điều hành của các cấp chính quyền trên môi trường số; đẩy mạnh việc ứng dụng thẻ CCCD trong khám chữa bệnh thay thế BHYT giấy; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các nội dung Đề án 06 của Chính phủ.

 

Tin, ảnh: Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình


Tác giả: Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 1
Hôm nay : 961
Trong tháng : 22.467
Tất cả : 143.267