A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hỗ trợ, hướng dẫn nhân dân đăng ký đất đai lần đầu đối với người sử dụng đất và người được Nhà nước giao đất, tại xã Tam Gia

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 09/01/2024 của UBND huyện Lộc Bình về thực hiện công tác đăng ký đất đai lần đầu đối người sử dụng đất và người được nhà nước giao đất để quản lý trên địa bàn huyện Lộc Bình năm 2024. Ngày 08/06/2024, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phối hợp với UBND xã Tam Gia tổ chức hỗ trợ, hướng dẫn nhân dân thực hiện đăng ký đất đai lần đầu đối với các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Tam Gia.

Đồng chí lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, lãnh đạo UBND xã Tam Gia và cán bộ chuyên môn hướng dẫn người dân làm thủ tục đăng ký đất đai

 Trong thời gian 1 ngày, các cơ quan đã tổ chức thực hiện đăng ký được 268 thửa đất cho 105 hộ gia đình trên địa bàn xã. Đây là hoạt động nhằm đẩy nhanh công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp đủ điều kiện nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho người sử dụng đất và người được nhà nước giao đất để quản lý trên địa bàn xã Tam Gia. Phấn đấu đến hết năm 2024 công tác đăng ký đất đai đối với các thửa đất trên địa bàn đạt 100% chỉ tiêu UBND huyện giao tại Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 09/01/2024 (giao thực hiện 300 thửa). Đồng thời tuyên truyền sâu rộng đến người sử dụng đất, người được giao quản lý thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ với nhà nước, thực hiện việc đăng ký đất đai theo quy định. Đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao quản lý. Trường hợp không đăng ký sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Mặt khác, tổ chức phân công, phân nhiệm cho cá nhân thực hiện công tác đăng ký đất đai lần đầu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận đúng quy trình, đúng thời hạn theo quy định.

 Điểm hướng dẫn nhân dân đăng ký đất đai tại thôn Bản Lòng Pò Bó, xã Tam Gia

          Trong thời gian tới, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, tiếp tục phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn để hướng dẫn việc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên; theo dõi, giám sát, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để sớm hoàn thành, đạt và vượt các chỉ tiêu đã đạt ra.


Tác giả: Hà Trang, Trung tâm VH, TT và TT huyện

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 4
Hôm nay : 726
Trong tháng : 18.334
Tất cả : 209.618