A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tổ chức Họp Ban quý III năm 2023

Chiều ngày 19/9/2023, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tổ chức Họp Ban quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023. Đồng chí Phương Thị Mừng, Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện chủ trì cuộc họp.

z4710327954848_ce8ab51d91a1e06e5c01ef72fe73f0b0.jpg

Đồng chí Phương Thị Mừng, Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện phát biểu kết luận

 

Tại cuộc họp, Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của Ban Kinh tế- xã hội HĐND huyện 9 tháng đầu năm,  phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023; Kế hoạch hoạt động của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện năm 2024. Trong 9 tháng đầu năm, Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện đã tham mưu chuẩn bị tốt kỳ họp thứ mười HĐND huyện (kỳ họp chuyên đề) kỳ họp thứ 11, tổ chức thẩm tra đối với các báo cáo, dự thảo Nghị quyết đảm bảo chất lượng, tiến độ theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện; tham mưu cho Thường trực HĐND huyện tổ chức 01 phiên họp để nghe các cơ quan liên quan Giải trình về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công năm 2023; tham mưu hoàn thành 01 cuộc giám sát chuyên đề của HĐND huyện; tổ chức giám sát chuyên đề được 03/04 cuộc theo đúng kế hoạch đề ra. Thực hiện giám sát thường xuyên đối với việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện; đối với 07 nhóm nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực Ban phụ trách đã được Tỉnh phê duyệt trong năm 2023, việc chỉ đạo điều hành của UBND huyện và các cơ quan liên quan thuộc lĩnh vực Ban phụ trách, qua giám sát cơ bản các Nghị quyết của HĐND huyện trong năm 2023 được triển khai đúng tiến độ đề ra; các cơ quan chuyên môn tích cực tham mưu thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, Ban đã chủ động thực hiện khảo sát chuyên đề được 02 cuộc; tổ chức họp Ban đảm bảo theo quy chế.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện đã tham gia thảo luận về nhiệm vụ trong tâm quý IV năm 2023; kế hoạch hoạt động của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện năm 2024.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phương Thị Mừng, Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện nhấn mạnh: Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Ban về tình hình, kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về chính sách hỗ trợ học sinh và trường Phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; tham mưu cho HĐND huyện thành lập Đoàn giám sát chuyên đề thực hiện giám sát trong năm 2024; ban hành các kế hoạch Chương trình công tác năm 2024; tiếp tục tham mưu, phối hợp với các cơ quan hữu quan chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND huyện để quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương phù hợp với các quy định và sát với tình hình thực tế, đảm bảo chất lượng; tiếp tục tham mưu cho Thường trực HĐND huyện chuẩn bị các nội dung trình phiên họp đảm bảo, chất lượng thời gian quy định thuộc lĩnh vực Ban phụ trách hoặc theo sự phân công của Lãnh đạo Thường trực HDND huyện.

 

Trần Lương- Trung tâm VH,TT&TT Lộc Bình


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 4
Hôm nay : 102
Trong tháng : 26.703
Tất cả : 110.022