A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện giám sát Phòng Nội vụ

Ngày 27/06/2024, Đoàn giám sát của HĐND huyện do đồng chí Hứa Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã giám sát đối với Phòng Nội vụ.

Từ năm 2022 đến tháng 04/2024, Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm do Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, UBND huyện giao được Phòng triển khai thực hiện kịp thời, đạt và vượt các nhiệm vụ được giao. Theo đó, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên các lĩnh vực đã đạt và vượt 47/47 nhiệm vụ; ban hành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn huyện Lộc Bình giai đoạn 2023 – 2030, sáp nhập xã Tĩnh Bắc vào xã Tam Gia thành đơn vị hành chính mới là xã Tam Gia; công tác tổ chức, công chức, viên chức, cán bộ, công chức cấp xã, công tác xây dựng chính quyền cơ sở, địa giới hành chính, công tác Thi đua, khen thưởng, công tác tôn giáo, công tác quản lý Hội, công tác thanh niên, công tác văn thư, lưu trữ, công tác đào tạo, bồi dưỡng từng bước được tăng cường thực hiện, đúng quy định pháp luật và đạt kết quả tích cực. Thực hiện tiếp 43 lượt công dân; đã giải quyết 15 đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đã ban hành văn bản trả lời 05/05 kiến nghị, đạt tỷ lệ 100%. Việc thực hiện các quy định về CCHC, cải cách TTHC được thực hiện kịp thời, chỉnh sửa theo đúng quy định, tiếp nhận 493/495 hồ sơ, kết quả 100% hồ sơ đều giải quyết đúng và trước hạn (2 hồ sơ chưa đến hạn, đang tham mưu giải quyết).

Tại buổi giám sát, các thành viên trong Đoàn đề nghị phòng làm rõ một số nội dung mà Đoàn quan tâm như: Nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu Huyện ủy, UBND huyện giao; công tác tổ chức, công chức, viên chức, cán bộ, công chức cấp xã; công tác CCHC, cải cách TTHC; công tác tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; việc tăng cường ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; kiểm tra kỷ cương, kỷ luật hành chính

Đồng chí Hứa Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND phát biểu tại buổi giám sát

Phát biểu Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Hứa Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận sự cố gắng trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới Phòng tiếp tục kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện ban hành các văn bản cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết được cấp trên giao để chỉ đạo cơ sở; triển khai, thực hiện thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được Huyện ủy giao; các nhiệm vụ của Chi bộ mà Huyện ủy phê duyệt; triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 của UBND huyện về chức năng, nhiệm vụ, quyền hành, tổ chức và biên chế Phòng Nội vụ; đặc biệt là các nhiệm vụ còn có mặt hạn chế; quan tâm công tác CCHC, cải cách TTHC, thực thi công vụ; thực hiện tốt việc khắc phục các kết luận, kiến nghị sau giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan có thẩm quyền; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao; thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức hằng năm; kịp thời khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

                    Hà Trang - Trung tâm VH, TT&TT Lộc Bình


Tác giả: Hà Trang, Trung tâm VH, TT và TT huyện

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 2
Hôm nay : 1.086
Trong tháng : 29.511
Tất cả : 220.795