A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giám sát chuyên đề về tình hình, kết quả thực hiện công tác xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số đối với Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện; Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

Ngày 24/8/2023, Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện do đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ  tịch Hội đồng nhân dân huyện, Phó Trưởng đoàn đã có buổi giám sát chuyên đề về tình hình, kết quả thực hiện công tác xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số từ năm 2021 đến nay đối với Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện; Phòng Văn hóa và Thông tin huyện. Dự có đồng chí Ma Văn Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

z4632005421873_38d0eca75c3c36b68a457ca52cec06f6 ảnh giám sát.jpg

Đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ  tịch  Hội  đồng  nhân  dân huyện phát biểu kết luận

 

Trong thời gian qua, các văn bản triển khai thực hiện công tác Chính quyền điện tử, Chính quyền số được UBND huyện ban hành đầy đủ, kịp thời. Công tác thông tin truyên truyền được quan tâm thực hiện; việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị mang lại nhiều hiệu quả thiết thực; cơ bản các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc ký số điện tử khi ban hành văn bản trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice; công tác cải cách hành chính, dịch vụ công được đảm bảo. Trang thông tin điện tử cấp huyện đăng tin bài, cập nhật văn bản chỉ đạo và điều hành kịp thời; Các hội nghị truyền hình trực tuyến cơ bản về chất lượng, hình ảnh, âm thanh tốt. Thực hiện phát triển kinh tế số vượt chỉ tiêu đề ra; công tác an toàn thông tin được đảm bảo. Kết quả, từ năm 2021 đến nay, phối hợp tổ chức được 05 cuộc tập huấn về triển khai kinh tế số; tập huấn kỹ năng viết tin, bài cho Trang thông tin điện tử và bàn giao quyền quản trị trang thông tin điện tử cấp xã với tổng số cho cán bộ công chức UBND các xã, thị trấn và các Tổ Công nghệ số cộng đồng với trên 450 lượt người tham dự. Công tác xây dựng hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin được quan tâm, mạng viễn thông của huyện đã kết nối thông suốt từ huyện đến các xã, thị trấn, đảm bảo tốt công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước; đáp ứng nhu cầu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của người dân, doanh nghiệp. Công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước từ cấp huyện đến cấp xã cơ bản đáp ứng yêu cầu, 100% các cơ quan, đơn vị có kết nối internet tốc độ cao tỷ lệ máy tính/cán bộ, công chức của các cơ quan cấp huyện, cấp xã đạt 100%. Công tác triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và nền tảng số được triển khai tổ chức thực hiện. Việc triển khai phát triển kinh tế số, xã hội số và thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện đến thời điểm hiện tại đã cài đặt được 12.727 tài khoản Công dân số- Xứ Lạng; Phần mềm trợ lý ảo đã được triển khai đồng bộ theo chương trình của tỉnh. Việc triển khai ứng dụng chứng thư số, chữ ký số triển khai cấp cho tổ chức và cá nhân đến thời điểm này đã tiếp nhận được 185 chứng thư số cho cá nhân và tổ chức; hệ thống thư điện tử công vụ  được quan tâm, huyện đã triển khai được 1.451 hộp thư điện tử. Việc đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ người dân và doanh nghiệp đã được UBND huyện quan tâm thực hiện. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 22 trang thông tin điện tử. Trong đó: Cấp huyện 01 trang; cấp xã, thị trấn 21 trang. Trang thông tin điện tử huyện ngày càng đi vào hoàn thiện và hoạt động ổn định.

Tiếp đó, các thành viên Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện đã tham gia phát biểu ý kiến đề nghị UBND huyện, Văn Phòng HĐNDvà UBND huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện làm rõ một số nội dung như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo; Công tác tham mưu triển khai thực hiện; Tình hình ban hành các văn bản triển khai thực hiện xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số; Hoạt động của Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số huyện Lộc Bình; kết quả triển khai thực hiện Chính quyền điện tử, Chính quyền số trên địa bàn. Từ đó tìm giải pháp thực hiện trong thời gian tới đạt hiệu quả.

Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Hứa Văn  Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ  tịch  Hội đồng  nhân  dân huyện đã ghi nhận những kết quả mà UBND huyện, Văn Phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Văn Hóa và Thông tin huyện đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đồng chí đề nghị 03 đơn vị nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các thành viên Đoàn giám sát đã chỉ ra, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo. Đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai Chính quyền điện tử, Chính quyền số theo kế hoạch đã đề ra; tập trung đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu cấp trên giao; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nguồn nhân lực thực hiện công tác xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số; quan tâm công tác sơ kết, tổng kết, công tác thi đua khen thưởng. Đối với Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Văn hóa  và  Thông tin huyện đề nghị:Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND  huyện theo quyền hạn, nhiệm vụ được giao; tham mưu UBND huyện tổ chức thực hiện xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số đạt kết quả theo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

 

 

Trần Lương- Trung tâm VH,TT&TT Lộc Bình


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 2
Hôm nay : 93
Trong tháng : 26.694
Tất cả : 110.013