A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn huyện

Ngày 03/10/2023, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện do đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát chuyên đề về về tình hình thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn huyện Lộc Bình từ 01/01/2021 đến ngày 30/8/2023 đối với Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện.

Trong thời gian qua, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh; làm tốt chức năng tham mưu cho UBND huyện trong công tác phổ biến, tuyên truyền kiến thức Giáo dục quốc phòng và an ninh cho toàn dân; Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, qua đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và học sinh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, củng cố an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Kết quả từ năm 2021 đến nay toàn huyện có 573 người được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 2, đối tượng 3 và đối tượng 4. Giáo dục quốc phòng và an ninh cho 9.386 học sinh. Công tác kiểm tra giám sát giáo dục quốc phòng và an ninh  đối với các xã, thị trấn và nhà trường được quan tâm thực hiện thường xuyên.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện đề nghị Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện làm rõ một số nội dung như: Công tác khảo sát, thống kê số lượng các đối tượng; kết quả bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng trên địa bàn huyện; giáo dục quốc phòng và an ninh trong các nhà trường; phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân...

 

DC Hưa Cường PB.jpg

Đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện phát biểu

 

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó chủ tịch HĐND huyện đề nghị Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Tiếp thu ý kiến của các thành viên trong đoàn để hoàn thiện báo cáo và gửi lại cho đoàn đúng theo quy định; tiếp tục chỉ đạo thực hiện quán triệt các văn bản của cấp trên về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho các cơ quan, đơn vị, đảng viên, các đối tượng theo đúng thời gian đề ra. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện. Kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện về triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng địa phương và công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn huyện. Nâng cao trách nhiệm của các thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện. Tổ chức khảo sát nắm chắc các đối tượng trong diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh. Nâng cao chất lượng phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh cho toàn dân. Chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh hàng năm trình UBND huyện phê duyệt và tổ chức đảm bảo theo các văn bản quy định.

 

Tin, ảnh: Lý Lê – Trung tâm VH,TT và TT huyện


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 12
Hôm nay : 398
Trong tháng : 47.930
Tất cả : 47.999