A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HĐND huyện họp thường kỳ tháng 9 năm 2023

Ngày 21/9/2023, đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2023. Dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân huyện; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Các Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện đã chỉ đạo, tổ chức thành công 02 kỳ họp theo luật định (01 kỳ họp thường lệ, 01 kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thông qua và ban hành 12 nghị quyết của HĐND huyện.Tập trung chỉ đạo, tổ chức 11 cuộc giám sát chuyên đề, 05 cuộc kiểm tra, 01 phiên giải trình, 01 phiên chất vấn giữa hai kỳ họp, 04 cuộc khảo sát đối với các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch, đảm bảo quy trình theo luật định; chất lượng, hiệu quả các hoạt động kiểm tra, giám sát được nâng lên. Thường trực HĐND, các Tổ đại biểu HĐND huyện thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn của công dân theo quy định của pháp luật, theo quy chế đã ban hành; giám sát việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật. Các Tổ đại biểu HĐND huyện tổ chức 14 hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND huyện, tổng hợp, phân loại các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến các cơ quan, đơn vị giải quyết theo thẩm quyền; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ quan hữu quan thực hiện việc giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri theo luật định. Chỉ đạo các cơ quan hữu quan thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ, đảm bảo các điều kiện cho HĐND huyện hoạt động theo quy định của pháp luật và các chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra.

Tại phiên họp các đại biểu đã tập trung thảo luận về tình hình, kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện 9 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 3 tháng cuối năm 2023. Thông báo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chương trình của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức phiên chất vấn tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trong thời gian giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện. Thông báo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

GIAO BAN HDND_0.jpg

Đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện phát biểu

 

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Phó chủ tịch HĐND huyện đề nghị trong thời gian tới: UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 mà Nghị quyết HĐND huyện đề ra; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đăng ký với tỉnh. Các Ban của HĐND huyện thực hiện tiếp tục khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; giám sát việc thực hiện kết luận sau giám sát. Thực hiện giám sát chuyên đề theo kế hoạch đã đề ra trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban và thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực HĐND huyện phân công. Các Tổ đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện thực hiện tốt các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; thực hiện nghiêm túc Quy chế hoạt động của HĐND huyện, Quy chế Tiếp công dân của Thường trực HĐND và tiếp xúc với cử tri theo chuyên đề, theo ngành, lĩnh vực.../.

 

 

Lý Lê – Trung tâm VH,TT và TT huyện


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 1
Hôm nay : 99
Trong tháng : 26.700
Tất cả : 110.019