A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội đồng nhân dân huyện Lộc Bình tổ chức Kỳ họp thứ mười bảy (kỳ họp chuyên đề) khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 02/7/2024, Hội đồng nhân dân huyện Lộc Bình tổ chức Kỳ họp thứ mười bảy (kỳ họp chuyên đề) khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự kỳ họp có đồng chí Đoàn Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lộc Bình.

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lộc Bình phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Đoàn Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lộc Bình nhấn mạnh: Hội đồng nhân dân huyện tổ chức kỳ họp thứ mười bảy, kỳ hợp chuyên đề để xem xét một số nội dung, quyết định thuộc thẩm quyền về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm và năm 2024; điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2024; kiện toàn công tác nhân sự. Đồng chí đề nghị đại biểu HĐND huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan trong thảo luận, quyết định vấn đề quan trọng về công tác nhân sự, đặc biệt đối với việc kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất cao chấp hành nghiêm Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Ủy ban nhân dân huyện khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm và năm 2024, về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2024; để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Thường trực HĐND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kỳ họp thứ mười tám HĐND huyện để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; đề ra những chủ trương, giải pháp chủ yếu để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024 theo thẩm quyền.  

Lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện tặng hoa chúc mừng đồng chí tân Chủ tịch HDND huyện

Thực hiện công tác nhân sự, đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua việc xác nhận kết quả biểu quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện, miễn nhiệm Chủ tịch HĐND Lộc Bình khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026  đối với đồng chí Hoàng Văn Thuận do đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Văn Quan nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bầu bổ sung chức vụ chủ tịch HĐND huyện đối với chí Hứa Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Xác nhận kết quả cho thôi làm đại biểu HĐND huyện đối với đồng chí Hoàng Minh Tú, nguyên Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Lộc Bình do đã chuyển công tác ra khỏi địa bàn huyện Lộc Bình.

Đồng chí Hứa Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng quà

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe, thảo luận và biểu quyết các nghị quyết gồm: Nghị quyết  về việc Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 huyện Lộc Bình; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung thuộc Kế hoạch đầu tư công và Kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 huyện Lộc Bình; nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán một số khoản thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2024 và giao nhiệm vụ bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Đồng chí Hứa Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Hứa Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Thường trực HĐND, UBND huyện và các cơ quan hữu quan trên địa bàn huyện tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:  Thường trực HĐND huyện khẩn trương chỉ đạo các cơ quan hữu quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND huyện,  phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo luật định.  Ủy ban nhân dân huyện khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm và năm 2024, về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2024; để các Nghị quyết của HĐND huyện sớm đi vào cuộc sống. Thường trực HĐND huyện, UBND huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2024 mà các Nghị quyết của HĐND huyện đã đề ra. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị thật tốt các điều kiện để tổ chức thành công kỳ họp thứ mười tám (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) của HĐND huyện theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, đảm bảo theo các quy định của pháp luật.

Lý Lê – Trung tâm VH,TT và TT huyện


Tác giả: Lý Lê, Trung tâm VH, TT và TT huyện

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 7
Hôm nay : 383
Trong tháng : 23.663
Tất cả : 214.947