A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tháng 6 năm 2024

Ngày 18/6/2024, đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tháng 6 năm 2024.

Trong 6 tháng đầu năm, Hội đồng nhân dân và các cơ quan của HĐND huyện đã chỉ đạo, tổ chức thành công 02 kỳ họp, xem xét thông qua và ban hành 09 nghị quyết của HĐND huyện để quyết định những vấn đề quan trọng của huyện theo thẩm quyền, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tài liệu và các điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 theo kế hoạch, đảm bảo các quy định của pháp luật. Chỉ đạo, tổ chức 05 cuộc kiểm tra, 08 cuộc giám sát chuyên đề, 01 cuộc khảo sát theo kế hoạch, quy trình thực hiện đảm bảo các quy định của pháp luật. Thường trực HĐND huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn của công dân theo quy định của pháp luật, theo quy chế đã ban hành; giám sát việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật. Các Tổ đại biểu HĐND huyện tổ chức 14 hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 Hội đồng nhân dân huyện, tổng hợp, phân loại các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến các cơ quan, đơn vị giải quyết theo thẩm quyền...

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo về kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 và Chương trình giám sát năm 2025 của Hội đồng nhân dân huyện (lần 2); một số chủ trương, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2024; báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026…

Đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu

Phát biểu Kết luận phiên họp, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện, các Ban của HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND, thực hiên tốt các nhiệm vụ như: tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện;  chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, giải ngân các nguồn vốn; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thường lệ giữ năm của HĐND huyện. Tổ chức thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ của HĐND huyện. Tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật tại địa phương theo kế hoạch....

 

Lý Lê- Trung tâm VH,TT và TT huyện


Tác giả: Lý Lê, Trung tâm VH, TT và TT huyện

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 1
Hôm nay : 1.130
Trong tháng : 29.555
Tất cả : 220.839